Thứ hai, Ngày 10/08/2020 -

UBND tỉnh ban hành Kế hoạch cải cách hành chính năm 2018
Ngày đăng: 14/12/2017  00:00 Lượt xem: 1434
Mặc định Cỡ chữ

 

Ngày 08/12/2017, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 3335/KH-UBND về công tác cải cách hành chính (CCHC) nhà nước trên địa bàn tỉnh Kon Tum năm 2018.

Kế hoạch 3335/KH-UBND đề ra các nhiệm vụ, giải pháp toàn diện trên các trục nội dung CCHC gồm cải cách thể chế; cải cách thủ tục hành chính; cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước; xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; cải cách tài chính công; hiện đại hóa hành chính; công tác chỉ đạo, điều hành CCHC.

Việc thực hiện Kế hoạch CCHC nhằm mục tiêu tiếp tục đẩy mạnh triển khai thực hiện các chương trình, kế hoạch CCHC giai đoạn 2016 - 2020 của Chính phủ và UBND tỉnh; đẩy mạnh CCHC, xây dựng nền hành chính chuyên nghiệp, hiện đại, năng động, hoạt động có hiệu lực, hiệu quả; góp phần xây dựng môi trường đầu tư, kinh doanh thuận lợi, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hộinâng cao năng lực cạnh tranh của tỉnh.

 

(Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả huyện Đăk Tô)

Đáng chú ý, Kế hoạch đã đề ra các chỉ tiêu rất cụ thể, làm cơ sở để kiểm tra, theo dõi, đánh giá, định lượng kết quả công tác CCHC như: 100% văn bản quy phạm pháp luật do Trung ương ban hành trong năm 2018 được triển khai kịp thời; 100% thủ tục hành chính ban hành mới, sửa đổi, bổ sung, thay thế, hủy bỏ hoặc bãi bỏ thuộc phạm vi quản lý của UBND tỉnh được công bố kịp thời; 100% số xã, phường, thị trấn thực hiện cơ chế tự chủ về biên chế và kinh phí quản lý hành chính; 80% văn bản không mật trình UBND tỉnh dưới dạng điện tử; tăng thêm tối thiểu 35 dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 được triển khai cung cấp trên Cổng dịch vụ công của tỉnh; 100% sở, ban, ngành, UBND cấp huyện áp dụng, duy trì có hiệu quả Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008...

       Kế hoạch cũng đã giao nhiệm vụ cụ thể cho từng cơ quan, đơn vị có liên quan, đồng thời xác định rõ sản phẩm đầu ra, thời gian hoàn thành từng nhiệm vụ.

- Văn Tiến -      

 

Tin video
Thống kê truy cập
Hiện đang có 1100 người đang online Tổng 44.947.761 lượt truy cập