Chủ nhật, Ngày 16/05/2021 -

Họp thẩm định kết quả tự đánh giá, chấm điểm xác định Chỉ số CCHC đối với các cơ quan, đơn vị năm 2020
Ngày đăng: 17/01/2021  19:18 Lượt xem: 175
Mặc định Cỡ chữ
Sáng ngày 15/01/2021, Hội đồng kiểm tra, đánh giá, chấm điểm cải cách hành chính nhà nước tỉnh Kon Tum tổ chức cuộc họp thẩm định kết quả tự đánh giá, chấm điểm xác định Chỉ số cải cách hành chính năm 2020 của các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố.

Đồng chí Nguyễn Văn Lân - Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Nội vụ, Phó Chủ tịch Hội đồng dự và chủ trì cuộc họp.


Quang cảnh cuộc họp

Tham dự cuộc họp có các thành viên Hội đồng và thành viên Tổ Giúp việc của Hội đồng là lãnh đạo và công chức chuyên môn có liên quan của Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Nội vụ, Sở Tài chính, Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Tư pháp, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh.

Tại cuộc họp, đại diện Tổ giúp việc đã trình bày Báo cáo kết quả thẩm định, chấm điểm xác định Chỉ số CCHC của các cơ quan, đơn vị năm 2020; đồng thời, mỗi thành viên Tổ giúp việc đã báo cáo tình hình triển khai nhiệm vụ được phân công - nhất là những khó khăn, vướng mắc và đề xuất, kiến nghị liên quan đến công tác thẩm định, đánh giá cải cách hành chính năm 2020.

Sau khi nghe báo cáo và xem xét kết quả tổng hợp của Tổ giúp việc, các thành viên dự họp đã thảo luận và thống nhất trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, phê duyệt kết quả Chỉ số cải cách hành chính các cơ quan, đơn vị năm 2020.

Phát biểu kết luận cuộc họp, đồng chí Nguyễn Văn Lân - Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Nội vụ, Phó Chủ tịch Hội đồng đã ghi nhận, biểu dương tinh thần làm việc của các thành viên Hội đồng và thành viên Tổ giúp việc trong thời gian qua; đánh giá công tác thẩm định, chấm điểm, xác định Chỉ số Cải cách hành chính của các cơ quan, đơn vị năm 2020 đã bảo đảm chính xác, khách quan, công bằng; giao Tổ trưởng Tổ giúp việc chủ trì, phối hợp với các thành viên hoàn thiện hồ sơ, tham mưu trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, phê duyệt kết quả Chỉ số cải cách hành chính các cơ quan, đơn vị năm 2020.


Đồng chí Nguyễn Văn Lân - Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Nội vụ, Phó Chủ tịch Hội đồng kết luận

Đồng thời, đồng chí Nguyễn Văn Lân cũng cho biết, hiện nay, Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh rất quan tâm đến Chỉ số Cải cách hành chính của tỉnh. Nghị quyết Đại hội lần thứ XVI của Đảng bộ tỉnh đã đề ra mục tiêu đến năm 2025, Chỉ số Cải cách hành chính của tỉnh thuộc nhóm 30/63 tỉnh, thành phố (năm 2019 chỉ ở mức 59/63 tỉnh, thành phố); sắp tới, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh sẽ ban hành Nghị quyết chuyên đề về cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh và tăng cường thu hút đầu tư trên địa bàn tỉnh tính đến năm 2025, định hướng đến năm 2030. Để thực hiện tốt yêu cầu, mục tiêu trên, đồng chí Nguyễn Văn Lân đề nghị các thành viên Hội đồng đặc biệt lưu ý, quan tâm chỉ đạo, triển khai thực hiện thật tốt công tác cải cách hành chính, phấn đấu năm 2021 phải đạt được những kết quả vượt bậc so với năm 2020; đặc biệt quan tâm đến công tác tự đánh giá, chấm điểm xác định Chỉ số Cải cách hành chính của tỉnh năm 2020.

 

Văn Tiến
Tin video
Thống kê truy cập
Hiện đang có 369 người đang online Tổng 45.120.938 lượt truy cập