Thứ 4, Ngày 17/08/2022 -

Chuyển các Văn bản phục vụ triển khai công tác bầu cử
Ngày đăng: 27/02/2021  16:38 Lượt xem: 3374
Mặc định Cỡ chữ

Sở Nội vụ (Cơ quan thường trực Ủy ban bầu cử tỉnh) chuyển các Văn bản, nội dung hướng dẫn:

 - Văn bản số 45/VPHĐBCQG-PL ngày 9/02/2021 của Văn phòng Hội đồng bầu cử quốc gia về việc hướng dẫn việc xác định số người trong danh sách ứng cử;

- Văn bản số 54/VPHĐBCQG-PL ngày 19/02/2021 của Văn phòng Hội đồng bầu cử quốc gia về hình thức văn bản của các tổ chức phụ trách bầu cử ở địa phương;

- Văn bản số 64/VPHĐBCQG-TT ngày 24/02/2021 của Văn phòng Hội đồng bầu cử quốc gia về việc tiếp tục triển khai các công việc chuẩn bị tổ chức bầu cử;

- Văn bản số 35-CV/BTCTW ngày 24/02/2021 của Ban Tổ chức Trung ương về công tác nhân sự đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp;

- Nội dung trao đổi một số vấn đề vướng mắc ở địa phương tại Hội nghị trực tuyến hướng dẫn nghiệp vụ ngày 25/02/2021 của Bộ Nội vụ;

- Sách hỏi đáp về bầu cử (chưa cập nhật nội dung vướng mắc ở địa phương tại Hội nghị trực tuyến hướng dẫn nghiệp vụ ngày 25/02/2021).

Tải các Văn bản gửi kèm theo

Kính chuyển cơ quan, đơn vị, địa phương biết, nghiên cứu phục vụ công tác và thực hiện các nội dung hướng dẫn đảm bảo quy định (nhất là tiếp tục triển khai đảm bảo tiến độ các công việc tại Văn bản số 64/VPHĐBCQG-TT ngày 24/02/2021 của Văn phòng Hội đồng bầu cử quốc gia)./.

Tin video
Thống kê truy cập
Hiện đang có 1346 người đang online Tổng 45.798.769 lượt truy cập