Thứ 4, Ngày 17/08/2022 -

Phối hợp kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về hội đối với hội viên tổ chức của Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin tỉnh Kon Tum
Ngày đăng: 15/10/2021  14:14 Lượt xem: 2283
Mặc định Cỡ chữ
Sáng 15/10/2021, Sở Nội vụ đã phối hợp tham gia Đoàn Kiểm tra để kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về hội đối với hội viên tổ chức theo đề nghị của Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin tỉnh Kon Tum. Đoàn Kiểm tra do Phó Chủ tịch Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin tỉnh Kon Tum làm Trưởng đoàn, các thành viên gồm đại diện Ban Kiểm tra của Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin tỉnh Kon Tum, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Nội vụ.

Hội viên tổ chức được kiểm tra là Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin thành phố Kon Tum. Nội dung kiểm tra gồm:  Kiểm tra, giám sát việc thực hiện Điều lệ Hội, nghị quyết Đại hội; nghị quyết, quyết định, các quy chế trong hoạt động của Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin thành phố Kon Tum.


Đoàn Kiểm tra tiến hành làm việc

Tại buổi kiểm tra, đại diện Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin thành phố Kon Tum đã báo cáo tình hình thực hiện các quy định tại Điều lệ Hội, nghị quyết Đại hội; nghị quyết, quyết định, các quy chế. Cụ thể: Hội thực hiện tốt tôn chỉ, mục đích theo Điều lệ hội, có quy chế hoạt động của Ban Chấp hành hội; triển khai thực hiện Chỉ thị số 43-CT/TW ngày 14/5/2015 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giải quyết hậu quả chất độc hóa học do Mỹ sử dụng trong chiến tranh ở Việt Nam. Từ đầu năm 2021 đến nay, Hội đã tiếp nhận sự ủng hộ của 58 tổ chức, 04 cá nhân với số tiền 93.075.000 đồng; tiếp tục kết nối, phối hợp với các tổ chức từ thiện trong công tác chăm sóc nạn nhân chất độc da cam/dioxin; hỗ trợ quà nhân các ngày lễ, Tết trị giá từ 200.000 đồng đến 500.000 đồng cho 612 nạn nhân chất độc da cam/dioxin với tổng số tiền 198.612.000 đồng; hỗ trợ 04 gia đình nạn nhân chất độc da cam/dioxin khó khăn số tiền 4.000.000 đồng để mua máy lọc nước. Công tác tài chính được Hội công khai, minh bạch... Trong quá trình kiểm tra, Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin thành phố Kon Tum đã ý kiến các khó khăn, vướng mắc có liên quan đến hoạt động của hội.


Thành viên Đoàn Kiểm tra trao đổi ý kiến với đại diện Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin                             thành phố Kon Tum

Qua kiểm tra, Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin thành phố Kon Tum chấp hành tốt việc thực hiện Điều lệ Hội, nghị quyết Đại hội; nghị quyết, quyết định, các quy chế. Tuy nhiên, hoạt động của Hội vẫn còn một số hạn chế và Đoàn Kiểm tra đã có ý kiến để Hội khắc phục và thực hiện tốt hơn trong giai đoạn tiếp theo.

Đoàn Kiểm tra ghi nhận những kết quả trong việc thực hiện Điều lệ Hội, nghị quyết Đại hội; nghị quyết, quyết định, các quy chế trong hoạt động của Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin thành phố Kon Tum đồng thời đề nghị Hội tiếp tục phát huy trong thời gian tới. Về các khó khăn, vướng mắc của Hội, Đoàn Kiểm tra sẽ nghiên cứu để tổng hợp báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét theo chức năng, nhiệm vụ./.

                                                                                                    Ngọc Nghĩa

 

 

Ngọc Nghĩa
Tin video
Thống kê truy cập
Hiện đang có 1314 người đang online Tổng 45.798.743 lượt truy cập