Thứ 5, Ngày 19/05/2022 -

Chấn chỉnh công tác vận động, tiếp nhận ủng hộ hội, quỹ xã hội, quỹ từ thiện trên địa bàn tỉnh
Ngày đăng: 03/11/2021  07:31 Lượt xem: 1502
Mặc định Cỡ chữ
Ngày 28/10/2021, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Công văn số 3894/UBND-KGVX về việc chấn chỉnh công tác vận động, tiếp nhận ủng hộ hội, quỹ xã hội, quỹ từ thiện trên địa bàn tỉnh.

Tại Công văn số 3894/UBND-KGVX, Ủy ban nhân dân tỉnh đã chỉ đạo:

Các địa phương tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với các hội, quỹ trong đó kiểm tra, chấn chỉnh việc thu các khoản công ích tại các xã, phường ủng hộ các quỹ xã hội, quỹ từ thiện; việc xây dựng kinh phí của các hội, quỹ có phạm vi hoạt động tại địa phương. Kịp thời xử lý việc kêu gọi ủng hộ cho các hội; việc thu các quỹ trái với quy định của pháp luật (nếu có).

Các hội thực hiện nghiêm các quy định về tổ chức và hoạt động của Hội, chỉ được gây quỹ hội trên cơ sở hội phí của hội viên và các nguồn thu từ hoạt động kinh doanh, dịch vụ theo quy định của pháp luật để tự trang trải về kinh phí hoạt động và nhận các nguồn tài trợ hợp pháp của các tổ chức, cá nhân trong, ngoài nước theo quy định tại Khoản 11, 12 Điều 23 Nghị định số 45/2010/NĐ-CP ngày 21 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ và theo điều lệ hội. Các hội không được phép kêu gọi, vận động ủng hộ quyên góp cho quỹ hội sai quy định.

Các quỹ xã hội, quỹ từ thiện thực hiện tốt các quy định về tổ chức, hoạt động quỹ, chỉ được phép vận động quyên góp, tài trợ cho quỹ và được tiếp nhận tài trợ, vận động tài trợ trong phạm vi hoạt động theo điều lệ của quỹ theo quy định tại Điều 8 Nghị định số 93/2019/NĐ-CP ngày 25 tháng 11 năm 2019 của Chính phủ. Các quỹ không được phép kêu gọi, vận động ủng hộ quyên góp cho quỹ không đúng quy định pháp luật và điều lệ quỹ.

Sở Nội vụ tiếp tục theo dõi, đôn đốc, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện theo quy định; kịp thời phối hợp với các địa phương, đơn vị có liên quan xử lý hoặc báo cáo, đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, xử lý đối với các đơn vị, địa phương tổ chức kêu gọi, vận động ủng hộ quyên góp… không đúng quy định pháp luật./.

Ngọc Nghĩa
Tin video
Thống kê truy cập
Hiện đang có 46 người đang online Tổng 45.596.964 lượt truy cập