Thứ 7, Ngày 03/12/2022 -

Kế hoạch triển khai Phong trào thi đua đặc biệt “Nhân dân tỉnh Kon Tum đoàn kết, chung sức, đồng lòng cùng Nhân dân cả nước thi đua phòng, chống và chiến thắng đại dịch Covid-19”
Ngày đăng: 11/11/2021  07:53 Lượt xem: 3134
Mặc định Cỡ chữ
Thực hiện Kế hoạch số 3510/KH-UBND ngày 30 tháng 9 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh về triển khai Phong trào thi đua đặc biệt “Nhân dân tỉnh Kon Tum đoàn kết, chung sức, đồng lòng cùng Nhân dân cả nước thi đua phòng, chống và chiến thắng đại dịch Covid-19”. Để góp phần cùng cả nước quyết tâm đẩy lùi dịch bệnh COVID-19, ngày 11/11/2021, Sở Nội vụ ban hành Kế hoạch số 57/KH-SNV về triển khai Phong trào thi đua đặc biệt “Sở Nội vụ tỉnh Kon Tum đoàn kết, chung sức, đồng lòng cùng Nhân dân cả nước thi đua phòng, chống và chiến thắng đại dịch Covid-19”.

Với mục đích: Phát huy tính chủ động, sáng tạo, đoàn kết của đội ngũ công chức, người lao động thuộc Sở, tập trung cao nhất mọi nguồn lực cho công tác phòng, chống đại dịch COVID-19 với phương châm “phòng là cơ bản, chiến lược lâu dài; chống là quan trọng, thường xuyên”; thực hiện thắng lợi “mục tiêu kép”: vừa phòng, chống đại dịch COVID-19, vừa phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an sinh xã hội và đời sống, sức khỏe công chức, người lao động thuộc Sở. Tổ chức phong trào thi đua với nội dung, hình thức phong phú, phù hợp, thiết thực nhằm khơi dậy mạnh mẽ tinh thần yêu nước, ý chí tự lực, tự cường dân tộc, tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái; huy động công chức, người lao động tích cực tham gia, đề xuất các giải pháp và biện pháp trên mọi lĩnh vực để đẩy lùi dịch bệnh, hạn chế thiệt hại về người, tài sản. Biểu dương, khen thưởng kịp thời các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác phòng, chống đại dịch COVID-19 đảm bảo chính xác, công khai, minh bạch.

- Về Nội dung thi đua:

Thi đua thực hiện tốt các chủ trương, Nghị quyết, Chỉ thị, Kết luận của Trung ương, Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh và Trung tâm Chỉ huy phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh về công tác phòng chống đại dịch COVID-19. Đề cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, xây dựng kế hoạch, tổ chức triển khai và phân công nhiệm vụ cho từng đơn vị, công chức thực hiện các nhiệm vụ để đáp ứng yêu cầu cấp bách của công tác phòng, chống đại dịch.

Thi đua phát huy sáng kiến, giải pháp trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn kết hợp với công tác phòng chống dịch Covid-19  .

Thi đua giữ vững ổn định chính trị, bảo đảm quốc phòng, an ninh, trật tự, an toàn xã hội, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống; chủ động đấu tranh với các thế lực phản động, thù địch trong và ngoài nước lợi dụng tình hình đại dịch để gây rối, chống phá.

Thi đua đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác phòng, chống đại dịch COVID-19; tuyên truyền sâu rộng để người dân hiểu, tin tưởng, thực hiện các biện pháp phòng, chống đại dịch do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và chính quyền các cấp triển khai.

-  Thời gian phát động thi đua: Từ tháng 11 năm 2021 đến khi tình hình dịch bệnh Covid-19 cơ bản được kiểm soát trên phạm vi toàn quốc.

- Hình thức khen thưởng: Huân chương Lao động; Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ; Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh; Giấy khen của Giám đốc Sở Nội vụ.

Link xem: Kế hoạch số 57/KH-SNV về triển khai Phong trào thi đua đặc biệt “Sở Nội vụ tỉnh Kon Tum đoàn kết, chung sức, đồng lòng cùng Nhân dân cả nước thi đua phòng, chống và chiến thắng đại dịch Covid-19”.

Tin video
Thống kê truy cập
Hiện đang có 245 người đang online Tổng 46.012.327 lượt truy cập