Chủ nhật, Ngày 03/07/2022 -

Hội nghị quán triệt chỉ đạo của Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh về nâng cao Chỉ số Cải cách hành chính, Chỉ số Hiệu quả quản trị và hành chính công và Chỉ số Năng lực cạnh tranh cấp tỉnh
Ngày đăng: 12/11/2021  02:00 Lượt xem: 1971
Mặc định Cỡ chữ
​​​​​​​Thực hiện nhiệmn vụ được giao tại Kế hoạch số1603/KH-UBND ngày 18/5/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh về tuyên truyền công tác cải cách hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Kon Tum năm 2021, ​​​​​​​Chiều ngày 11/11/2021, tại phòng họp trực tuyến Hội trường Ngọc Linh, Sở Nội vụ đã chủ trì, tổ chức Hội nghị quán triệt chỉ đạo của Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh về nâng cao Chỉ số Cải cách hành chính (PARINDEX), Chỉ số Hiệu quả quản trị và hành chính công (PAPI) và Chỉ số Năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) dưới hình thức trực tuyến cùng với 10 điểm cầu tại các huyện, thành phố.


Quang cảnh Hội nghị

Tham dự Hội nghị tại điểm cầu tỉnh gồm có: Ông Đoàn Văn Minh, Phó Giám đốc Sở Nội vụ chủ trì Hội nghị; Đại diện lãnh đạo các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Công an tỉnh, Bảo hiểm xã hội tỉnh, Cục Thuế tỉnh; và phóng viên báo, đài, Cổng Thông tin điện tử tỉnh dự, đưa tin.

Tại điểm cầu các huyện, thành phố: có đại diện lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp huyện; Đại diện lãnh đạo Ủy ban nhân dân cấp huyện; lãnh đạo các phòng ban cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp xã tham dự.


Ông Đoàn Văn Minh, Phó Giám đốc Sở Nội vụ phát biểu tại Hội nghị

Tại Hội nghị, đã triển khai quán triệt các nội dung Thông báo số 165-TB/TU ngày 26 tháng 3 năm 2021 của Tỉnh ủy về đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư, nâng cao năng lực cạnh tranh, tăng cường thu hút đầu tư trên địa bàn tỉnh và các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn liên quan; Nghị quyết số 76/NQ-CP ngày 15 tháng 7 năm 2021 của Chính phủ ban hành Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021-2030, Chỉ thị số 23/CT-TTg ngày 02 tháng 9 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021-2030; Kế hoạch số 3993/KH-UBND ngày 05 tháng 11 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh về cải cách hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2021-2030; Chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh về tăng cường công tác lãnh đạo, tổ chức thực hiện tốt các nhiệm vụ nâng cao Chỉ số PARINDEX, Chỉ số PAPI, Chỉ số PCI…


Ông Hà Xuân Nguyên, Phó phòng Hành chính - Tổng hợp, Sở Nội vụ báo cáo tham luận tại Hội nghị.

Tại Hội nghị, lãnh đạo các sở ban ngành và địa phương cũng đã trao đổi, thảo luận sôi nỗi về những vấn đề liên quan đến cải cách hành chính, thủ tục hành chính mà tập trung là các tồn tại, yếu kém để mất điểm trong thời gian vừa qua như về tiếp nhận, giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính cho công dân, tổ chức còn trễ hẹn, tỷ lệ hồ sơ tiếp nhận, giải quyết qua dịch vụ bưu chính công ích và qua dịch vụ công mức 3, mức 4 còn rất thấp; việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính ở một bộ phận cán bộ, công chức, viên chức chưa tốt… và cũng đưa ra được nhiều giải pháp trong thời gian tới để góp phần thực hiện nhiệm vụ chính trị, cải thiện, nâng cao các Chỉ số Cải cách hành chính, Chỉ số Hiệu quả quản trị và hành chính công và Chỉ số Năng lực cạnh tranh cấp tỉnh.

Phòng HC-TH
Tin video
Thống kê truy cập
Hiện đang có 1581 người đang online Tổng 45.685.260 lượt truy cập