Thứ 4, Ngày 17/08/2022 -

Giải thể Hội Khoa học kỹ thuật cầu đường tỉnh Kon Tum, Hội Sinh vật cảnh tỉnh Kon Tum
Ngày đăng: 19/11/2021  20:21 Lượt xem: 2473
Mặc định Cỡ chữ
​​​​​​​Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh vừa ban hành Quyết định số 586/QĐ-UBND ngày 15/11/2021 giải thể Hội Khoa học kỹ thuật cầu đường tỉnh Kon Tum, Quyết định số 587/QĐ-UBND ngày 15/11/2021 giải thể Hội Sinh vật cảnh tỉnh Kon Tum.

Theo các quyết định trên, giải thể Hội Khoa học kỹ thuật cầu đường tỉnh Kon Tumgiải thể Hội Sinh vật cảnh tỉnh Kon Tum. Các hội có trách nhiệm nộp lại con dấu cho cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật và chấm dứt tồn tại, hoạt động kể từ ngày quyết định có hiệu lực.

Các quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Ngọc Nghĩa
Tin video
Thống kê truy cập
Hiện đang có 1378 người đang online Tổng 45.798.794 lượt truy cập