Thứ 4, Ngày 17/08/2022 -

Tập huấn hướng dẫn, triển khai phần mềm quản lý cơ sở dữ liệu cán bộ, công chức, viên chức và cán bộ, công chức cấp xã trong các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Kon Tum
Ngày đăng: 15/12/2021  16:26 Lượt xem: 2795
Mặc định Cỡ chữ
Để đảm bảo tổ chức xây dựng, hoàn thiện cơ sở dữ liệu về cán bộ, công chức, viên chức chuẩn bị cho việc chuẩn hóa, cập nhật, bổ sung thông tin, đồng bộ dữ liệu về cơ sở dữ liệu Quốc gia theo Quyết định số 612/QĐ-BNV ngày 04 tháng 9 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc ban hành Kế hoạch triển khai Đề án xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về cán bộ, công chức, viên chức trong các cơ quan Nhà nước.

Để đảm bảo tổ chức xây dựng, hoàn thiện cơ sở dữ liệu về cán bộ, công chức, viên chức chuẩn bị cho việc chuẩn hóa, cập nhật, bổ sung thông tin, đồng bộ dữ liệu về cơ sở dữ liệu Quốc gia theo Quyết định số 612/QĐ-BNV ngày 04 tháng 9 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc ban hành Kế hoạch triển khai Đề án xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về cán bộ, công chức, viên chức trong các cơ quan Nhà nước.


Ông Lê Viết Nam, Phó Giám đốc Sở Nội vụ phát biểu tại Hội nghị tập huấn


Quang cảnh tại Hội nghị tập huấn


Quang cảnh tại Hội nghị tập huấn

Đồng thời, triển khai thực hiện Kế hoạch số 1118/KH-UBND ngày 06 tháng 04 năm 2021 Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai xây dựng cơ sở dữ liệu cán bộ, công chức, viên chức và cán bộ, công chức cấp xã trong các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Kon Tum; Kế hoạch số 59/KH-SNV ngày 25 tháng 11 năm 2021 của Sở Nội vụ triển khai công tác xây dựng cơ sở dữ liệu cán bộ, công chức, viên chức và cán bộ, công chức cấp xã trong các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh và tổ chức tập huấn, hướng dẫn triểnkhai phần mềm quản lý cơ sở dữ liệu, cập nhật, số hóa thông tin cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Kon Tum,

Từ ngày 01/12/2021 đến ngày 15/12/2021, Sở Nội vụ tổ chức Lớp tập huấn hướng dẫn, triển khai phần mềm quản lý cơ sở dữ liệu cán bộ, công chức, viên chức và cán bộ, công chức cấp xã trong các cơ quan nhà nước trên địa bàn các huyện, thành phố tỉnh Kon Tum.

Khóa tập huấn này sẽ triển khai, hướng dẫn sử dụng phần mềm cập nhật, số hóa thông tin cán bộ, công chức, viên chức và quản lý cơ sở dữ liệu cán bộ, công chức, viên chức và cán bộ, công chức cấp xã trong các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh đảm bảo đồng bộ, thống nhất, quản lý chặt chẽ từ trong giai đoạn xây dựng, triển khai đào tạo phần mềm đến khi đưa vào sử dụng. Hướng dẫn kê khai thông tin phiếu kê khai thông tin của từng cán bộ, công chức, viên chức tại từng cơ quan, đơn vị, địa phương; hướng dẫn quản trị hệ thống và khai thác sử dụng phần mềm cho đội ngũ kỹ thuật viên, chuyên viên làm công tác quản trị./.

 

Nguyễn Đức Phán
Tin video
Thống kê truy cập
Hiện đang có 1433 người đang online Tổng 45.798.845 lượt truy cập