Chủ nhật, Ngày 03/07/2022 -

Kiểm tra, chấm điểm cải cách hành chính năm 2021 trên địa bàn tỉnh
Ngày đăng: 13/12/2021  14:36 Lượt xem: 1835
Mặc định Cỡ chữ
Thực hiện Thông báo số 118/TB-HĐ ngày 11/11/2021 của Hội đồng kiểm tra, đánh giá, chấm điểm cải cách hành chính tỉnh Kon Tum, từ ngày 16/11/2021 đến ngày 13/12/2021, Đoàn kiểm tra cải cách hành chính của tỉnh do đồng chí Đoàn Văn Minh, Phó Giám đốc Sở Nội vụ - thành viên Hội đồng làm Trưởng đoàn đã tiến hành kiểm tra, chấm điểm cải cách hành chính năm 2021 tại các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh, UBND các huyện, thành phố.


Hình ảnh kiểm tra, chấm điểm tại một số cơ quan, địa phương

Nội dung kiểm tra, chấm điểm gồm: Việc công khai thủ tục hành chính tại Bộ phận Một cửa và trên trang thông tin điện tử; công khai tiến độ, kết quả giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính trên Cổng dịch vụ công của tỉnh; thực hiện quy định về tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức đối với TTHC; tỷ lệ TTHC được thực hiện theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông; TTHC được thực hiện toàn bộ quy trình giải quyết tại Bộ phận Một cửa; Kết quả giải quyết hồ sơ TTHC; việc phát phiếu đánh giá việc giải quyết TTHC cho tổ chức, cá nhân; thực hiện việc xin lỗi cá nhân, tổ chức bằng văn bản khi để xảy ra sai sót trong quá trình tiếp nhận, giải quyết TTHC; công tác hiện đại hóa nền hành chính; việc thực hiện quy chế văn hóa công sở, kỷ luật, kỷ cương hành chính.


Kiểm tra tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả huyện Kon PLông

Qua kiểm tra cho thấy đa số cơ quan, đơn vị đạt điểm cao ở những tiêu chí, tiêu chí thành phần về công khai TTHC; thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC; việc chấp hành quy chế văn hóa công sở, kỷ luật, kỷ cương hành chính...

Bên cạnh những kết quả đạt được, một số cơ quan, đơn vị còn những tồn tại, hạn chế dẫn đến mất điểm ở một số tiêu chí, tiêu chí thành phần như: còn trường hợp giải quyết hồ sơ trễ hạn; chưa phát phiếu đánh giá việc giải quyết TTHC cho tổ chức, cá nhân; số lượng hồ sơ dịch vụ công trực tuyến phát sinh còn thấp…

Kết quả điểm kiểm tra thực tế cộng với kết quả điểm thẩm định qua hồ sơ, tài liệu sẽ là cơ sở để Hội đồng tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, phê duyệt Chỉ số Cải cách hành chính năm 2021 đối với các cơ quan, địa phương.

Phòng Hành Chính - Tổng Hợp
Tin video
Thống kê truy cập
Hiện đang có 1620 người đang online Tổng 45.685.299 lượt truy cập