Thứ 7, Ngày 02/12/2023 -

Kết quả Chỉ số hiệu quả Quản trị và Hành chính công cấp tỉnh (PAPI) tỉnh Kon Tum năm 2021
Ngày đăng: 11/05/2022  16:32 Lượt xem: 4240
Mặc định Cỡ chữ

Ngày 10/5/2022, tại Hà Nội, Chương trình Phát triển Liên Hợp quốc (UNDP) tại Việt Nam đã công bố báo cáo Chỉ số hiệu quả Quản trị và Hành chính công cấp tỉnh ở Việt Nam (PAPI) năm 2021.


Bảng tổng hợp kết quả PAPI năm 2021 các tỉnh, thành phố

Tại Kon Tum, 03 đơn vị cấp huyện  được chọn khảo sát, theo đó: Mỗi đơn vị cấp huyện chọn 02 xã, mỗi xã chọn 02 thôn, mỗi thôn chọn 20 người, cụ thể:

- Thành phố Kon Tum: Khảo sát tại Tổ dân phố 2 và Tổ dân phố 4 thuộc phường Quyết Thắng; làng Kon Tum Kơ Pâng và Kon Kơ Tu thuộc xã Đăk Rơ Wa.

- Huyện Ngọc Hồi: Khảo sát tại Tổ dân phố 4 và Tổ dân phố 6 thuộc thị trấn Plei Kần; thôn Đăk Blái và Đăk Giá 1 thuộc xã Đăk Ang.

- Huyên Đăk Tô: Khảo sát tại Khối phố 2 và Khối phố 5 thuộc thị trấn Đăk Tô; Thôn 6 và thôn Kon Đào thuộc xã Kon Đào.

Số lượng người được chọn phỏng vấn tại tỉnh Kon Tum là 240 người thông qua hình thức trực tuyến zalo.

Kết quả quả Chỉ số PAPI năm 2021:

Tỉnh Kon Tum đạt 39.89 điểm, giảm 1.73 điểm so với năm 2020 (41.62 điểm), cụ thể:

- Chỉ số nội dung 1 "Tham gia của người dân ở cấp cơ sở" đạt 4.49 điểm, giảm 0.44 điểm so với năm 2020 (4.93 điểm), thuộc nhóm tỉnh có điểm số trung bình thấp.

- Chỉ số nội dung 2 "Công khai, minh bạch trong việc ra quyết định" đạt 4.75, giảm 0.44 điểm so với năm 2020 (5.19 điểm), thuộc nhóm có điểm số thấp.

- Chỉ số nội dung 3 "Trách nhiệm giải trình với người dân" đạt 4.1 điểm, giảm 0.61 điểm so với năm 2020 (4.71 điểm), thuộc nhóm tỉnh có điểm số thấp.

- Chỉ số nội dung 4 "Kiểm soát tham nhũng trong khu vực công" đạt 6.18 điểm, tăng 0.12 điểm so với năm 2020 (6.06 điểm), thuộc nhóm tỉnh có điểm số thấp.

- Chỉ số nội dung 5 "Thủ tục hành chính công" đạt 6.85 điểm, giảm 0.41 điểm so với năm 2020 (7.26 điểm), thuộc nhóm tỉnh có điểm số thấp.

- Chỉ số nội dung 6 "Cung ứng dịch vụ công" đạt 7.56 điểm, tăng 0.17 điểm so với năm 2020 (7.39 điểm), thuộc nhóm tỉnh có điểm số trung bình thấp.

- Chỉ số nội dung 7 "Quản trị môi trường" đạt 3.31 điểm, tăng 0.15 điểm so với năm 2020 (3.16 điểm), thuộc nhóm tỉnh có điểm số trung bình thấp.

- Chỉ số nội dung 8 "Quản trị điện tử" đạt 2.65 điểm, giảm 0.27 điểm so với năm 2020 (2.92 điểm), thuộc nhóm tỉnh có điểm số trung bình thấp.

Theo báo cáo, Chỉ số PAPI năm 2021 của cả nước không xếp hạng giữa các địa phương, bởi mỗi tỉnh, thành phố có điều kiện kinh tế, xã hội, dân số và địa lý khác nhau. Việc phân nhóm và so sách giữa các tỉnh, thành phố trong các báo cáo PAPI chỉ mang tính tương đối, tuy nhiên những tỉnh có điều kiện kinh tế - xã hội tương đồng có thể so sánh và học hỏi lẫn nhau.

Căn cứ báo cáo kết quả PAPI năm 2021, xét trên phạm vi toàn quốc, tỉnh Kon Tum cùng với các tỉnh khác thuộc khu vực Tây Nguyên như Gia Lai, Đăk Lăk, Đăk Nông đều được xếp vào nhóm có chỉ số thấp và trung bình thấp (trừ Lâm Đồng thuộc nhóm có chỉ số trung bình cao).

Tin video
Thống kê truy cập
Hiện đang có 5028 người đang online Tổng 46.995.443 lượt truy cập