Chủ nhật, Ngày 02/10/2022 -

Thông báo Danh sách dự thi môn nghiệp vụ chuyên ngành (vòng 2) kỳ thi tuyển công chức năm 2022
Ngày đăng: 03/08/2022  01:14 Lượt xem: 3651
Mặc định Cỡ chữ
Hội đồng tuyển dụng thông báo danh sách thí sinh dự thi vòng 2 và danh mục tài liệu tham khảo theo chuyên ngành, ngạch công chức chuyên ngành tương ứng với vị trí việc làm cần tuyển như sau:

1. Chuyên ngành Văn thư (các vị trí tuyển dụng vào ngạch Văn thư viên và ngạch Văn thư viên Trung cấp): Tại Phụ lục 01.DS; có danh mục văn bản tham khảo tại Phụ lục 01.VB; Tài liệu tham khảo kèm theo

2. Chuyên ngành Nông nghiệp và phát triển nông thôn (các vị trí tuyển dụng vào ngạch Kiểm lâm viên và ngạch Kiểm lâm viên Trung cấp): Tại Phụ lục 02.DS; có danh mục văn bản tham khảo tại Phụ lục 02.VB; Tài liệu tham khảo kèm theo

3. Chuyên ngành Kế toán (các vị trí tuyển dụng vào ngạch Kế toán viên): Tại Phụ lục 03.DS; có danh mục văn bản tham khảo tại Phụ lục 03.VBTài liệu tham khảo kèm theo

4. Chuyên ngành Hành chính - Nhóm chuyên môn nghiệp vụ[1] (các vị trí tuyển dụng vào ngạch Chuyên viên thuộc nhóm chuyên môn nghiệp vụ): Tại Phụ lục 04.DS; có danh mục văn bản tham khảo tại Phụ lục 04.VBTài liệu tham khảo kèm theo

5. Chuyên ngành Hành chính - Nhóm hỗ trợ phục vụ[2] (các vị trí tuyển dụng vào ngạch Chuyên viên thuộc nhóm hỗ trợ phục vụ): Tại Phụ lục 05.DS; có danh mục văn bản tham khảo tại Phụ lục 05.VBTài liệu tham khảo kèm theo

Hội đồng tuyển dụng thông báo đến các thí sinh dự thi vòng 2 biết, thực hiện; các ý kiến, phản ánh (nếu có) đề nghị gửi về Sở Nội vụ chậm nhất ngày 05/8/2022./.

 

[1] Nhóm nghiệp vụ chuyên ngành theo Nghị định số 62/2020/NĐ-CP

[2] Nhóm nghiệp vụ chuyên môn dùng chung Nghị định số 62/2020/NĐ-CP

Tin video
Thống kê truy cập
Hiện đang có 593 người đang online Tổng 45.886.932 lượt truy cập