Chủ nhật, Ngày 02/10/2022 -

Kiểm tra việc thực hiện công tác quản lý địa giới hành chính tại huyện Ia H’Drai
Ngày đăng: 03/08/2022  15:52 Lượt xem: 1524
Mặc định Cỡ chữ
Trong 02 ngày 01-02/8/2022, Đoàn Kiểm tra của Sở Nội vụ theo Văn bản số 1798/SNV-XDCQ&TCBM do đồng chí Đoàn Văn Minh, Phó Giám đốc Sở Nội vụ làm Trưởng đoàn đã tiến hành kiểm tra việc thực hiện công tác quản lý địa giới hành chính về cột mốc địa giới hành chính tại huyện Ia H’Drai. Về phía huyện Ia H’Drai có đồng chí Bùi Văn Nhàng, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Ia H’Drai; đại diện Văn phòng HĐND-UBND huyện, Cơ quan Tổ chức - Nội vụ huyện, Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện; đại diện lãnh đạo Ủy ban nhân dân xã Ia Tơi; đại diện lãnh đạo Ủy ban nhân dân xã Ia Đal.

Trong 02 ngày 01-02/8/2022, Đoàn Kiểm tra của Sở Nội vụ theo Văn bản số 1798/SNV-XDCQ&TCBM do đồng chí Đoàn Văn Minh, Phó Giám đốc Sở Nội vụ làm Trưởng đoàn đã tiến hành kiểm tra việc thực hiện công tác quản lý địa giới hành chính về cột mốc địa giới hành chính tại huyện Ia H’Drai. Về phía huyện Ia H’Drai có đồng chí Bùi Văn Nhàng, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Ia H’Drai; đại diện Văn phòng HĐND-UBND huyện, Cơ quan Tổ chức - Nội vụ huyện, Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện; đại diện lãnh đạo Ủy ban nhân dân xã Ia Tơi; đại diện lãnh đạo Ủy ban nhân dân xã Ia Đal.

Sáng ngày 01/8/2022, Đoàn tiến hành kiểm tra tại xã Ia Dal về việc quản lý cột mốc địa giới hành chính và đi thực tế kiểm tra cột mốc địa giới hành chính.


Đoàn Kiểm tra làm việc tại Hội trường UBND xã Ia Dal

Kết quả kiểm tra cho thấy công tác quản lý nhà nước về cột mốc địa giới hành chính trên địa bàn cơ bản đã được UBND xã Ia Dal quan tâm, chỉ đạo thực hiện. Luôn phối hợp với các cơ quan có liên quan, xây dựng hồ sơ, bản đồ và cắm mốc phân định địa giới hành chính, làm cơ sở pháp lý thực hiện công tác quản lý nhà nước.


Đoàn đi kiểm tra thực tế khu vực cột mốc tại xã Ia Dal giáp với xã Ia Dom

Ủy ban nhân dân xã Ia Đal đã kiến nghị với Đoàn Kiểm tra các nội dung như: Đề nghị tổ chức lớp tập huấn về công tác quản lý địa giới hành chính cột mốc cho người chịu trách nhiệm quản lý cột mốc tại thôn; sớm bàn giao hồ sơ dự án 513 về cho xã để đưa vào thực hiện và quản lý, lưu trữ hồ sơ.

Chiều ngày 01/8/2022, Đoàn tiến hành kiểm tra tại xã Ia Tơi về việc quản lý cột mốc địa giới hành chính và đi thực tế kiểm tra cột mốc địa giới hành chính.

Qua kiểm tra, công tác quản lý nhà nước về mốc địa giới hành chính trên địa bàn cơ bản đã được UBND xã Ia Tơi quan tâm, chỉ đạo thực hiện. Luôn phối hợp với các cơ quan có liên quan, xây dựng hồ sơ, bản đồ và cắm mốc phân định địa giới hành chính, làm cơ sở pháp lý thực hiện công tác quản lý nhà nước.

UBND xã Ia Tơi cũng kiến nghị với Đoàn Kiểm tra một số nội dung như: Đề nghị tổ chức lớp tập huấn về công tác quản lý địa giới hành chính cột mốc cho người chịu trách nhiệm quản lý cột mốc tại thôn; sớm bàn giao hồ sơ dự án 513 về cho xã để đưa vào thực hiện và quản lý, lưu trữ hồ sơ.

Kết thúc buổi làm việc tại 02 xã, sáng ngày 02/8/2022, Đoàn Kiểm tra đã kiểm tra công tác quản lý địa giới hành chính tại huyện Ia H’Drai. Nội dung kiểm tra gồm: Kiểm tra công tác lãnh đạo, chỉ đạo của địa phương về tình hình quản lý mốc địa giới hành chính; việc giải quyết các tranh chấp đất đai liên quan đến đường hành chính các cấp (nếu có).


Quang cảnh buổi làm việc giữa Đoàn Kiểm tra với lãnh đạo huyện Ia H’Drai

Qua kiểm tra, công tác quản lý nhà nước về địa giới hành chính trên địa bàn cơ bản được UBND huyện Ia H’Drai quan tâm, chỉ đạo thực hiện tốt. Việc quản lý các cột mốc địa giới hành chính các cấp của huyện Ia H’Drai được giao cho Cơ quan Tổ chức - Nội vụ tham mưu cho UBND huyện chỉ đạo cho địa phương quản lý và giữ gìn đảm bảo, an toàn. UBND huyện Ia H’Drai kiến nghị với Đoàn Kiểm tra các nội dung: Đề nghị tổ chức lớp tập huấn về công tác quản lý địa giới hành chính, cột mốc cho cán bộ, công chức cấp xã và trưởng thôn; sớm bàn giao hồ sơ dự án 513 về cho xã để đưa vào thực hiện và quản lý, lưu trữ hồ sơ.

Đoàn Kiểm tra ghi nhận những kết quả đạt được của địa phương và ý kiến của địa phương để báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định đồng thời đề nghị UBND huyện Ia H’Drai thực hiện các nội dung sau: (1) Tăng cường công tác kiểm tra, quản lý, sử dụng các cột mốc địa giới hành chính các cấp tại địa phương; (2) thực hiện nghiêm túc chế độ thông tin, báo cáo lên cấp trên về tình hình quản lý mốc địa giới hành chính do địa phương mình quản lý; (3) người đứng đầu đơn vị phải nêu cao tinh thần trách nhiệm trong công tác chỉ đạo, kiểm tra, quản lý đối với đội ngũ cán bộ, công chức về tham mưu thực hiện nghiêm việc quản lý mốc địa giới hành chính các cấp; (4) Tuyên truyền đến nhân dân nâng cao ý thức giữ gìn, bảo vệ các cột mốc địa giới hành chính trên từng đơn vị hành chính cấp xã; (5) hằng năm xem xét hỗ trợ kinh phí cho các cơ quan chuyên môn và địa phương để thực hiện kiểm tra, quản lý nhà nước về địa giới hành chính./.

Hồng Tây
Tin video
Thống kê truy cập
Hiện đang có 522 người đang online Tổng 45.886.869 lượt truy cập