Thứ sáu, Ngày 03/02/2023 -

Khai giảng khóa bồi dưỡng đối với lãnh đạo, quản lý cấp Sở, cấp huyện và tương đương năm 2022 tại tỉnh Kon Tum
Ngày đăng: 17/11/2022  15:42 Lượt xem: 470
Mặc định Cỡ chữ
​​​​​​​Triển khai thực hiện Công văn số 3242/UBND-KTTH ngày 19/11/2018 của UBND tỉnh về triển khai thực hiện Chỉ thị số 28/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh bồi dưỡng trước khi thực hiện bổ nhiệm chức vụ lãnh đạo, quản lý đối với cán bộ, công chức, viên chức và triển khai thực hiện Quyết định số 1168/QĐ-UBND ngày 10/12/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc giao chỉ tiêu kế hoạch và dự toán ngân sách nhà nước năm 2022.


Quang cảnh lễ khai giảng


Ông Lê Viết Nam, Phó Giám đốc Sở Nội vụ phát biểu tại Lễ khai giảng

Việc đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ các mặt cho đội ngũ cán bộ, công chức là trong 4 nhiệm vụ lớn mà Đề án “phát triển nguồn nhân lực tỉnh Kon Tum đến năm 2030, tầm nhìn 2050”đã đề ra. Trong đó, việc bồi dưỡng đối với đội ngũ cán bộ, công chức đương nhiệm, trong nguồn quy hoạch chức danh lãnh đạo, quản lý cấp Sở, cấp huyện và tương đương là hết sức cần thiết theo yêu của Chỉ thị 28/CT-TTg ngày 18 tháng 9 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ.


Tiến sỹ Thiều Huy Thuật, Phó Giám đốc phân viện Học viện Hành chính Quốc gia khu vực Tây nguyên phát biểu tại buổi lễ

Xác định tầm quan trọng đó, trong thời gian qua, Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh đã lãnh đạo, chỉ đạo Sở Nội vụ phối hợp với Học viện Hành chính Quốc gia tổ chức 03 lớp với 103 học viên (gồm 76 lãnh đạo cấp sở và 27 lãnh đạo cấp huyện); và ngày hôm nay (12/11/2022) tiếp tục tổ chức 02 lớp với 68 học viên (gồm 38 lãnh đạo cấp sở và 30 lãnh đạo cấp huyện).

Theo Chương trình bồi dưỡng, các cán bộ, công chức đương nhiệm và trong nguồn quy hoạch chức danh lãnh đạo, quản lý cấp Sở, cấp huyện sẽ được trang bị, cập nhật những kiến thức tiên  tiến về lãnh đạo, quản lý nhà nước và kỹ năng, ý thức thực thi công vụ, góp phần xây dựng nền hành chính chuyên nghiệp, hiện đại, đáp ứng yêu cầu cải cách hành chính, hội nhập quốc tế và đảm bảo tiêu chuẩn lãnh đạo, quản lý theo quy định./.

Nguyễn Đức Phán
Tin video
Thống kê truy cập
Hiện đang có 13674 người đang online Tổng 46.144.182 lượt truy cập