Thứ 7, Ngày 03/12/2022 -

Thành lập Trung tâm Môi trường và Dịch vụ đô thị huyện Ia H’Drai
Ngày đăng: 27/03/2019  00:00 Lượt xem: 6832
Mặc định Cỡ chữ

              Ngày 6/3/2019 Chủ tịch  Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành  Quyết định số 122/QĐ-UBND về  Thành lập Trung tâm Môi trường và Dịch vụ đô thị huyện Ia H’Drai.  Theo đó,   Trung tâm Môi trường và Dịch vụ đô thị huyện Ia H’Drai

Trung tâm có chức năng tổ chức thực hiện và cung cấp các dịch vụ liên quan đến các lĩnh vực môi trường đô thị, cấp nước, cây xanh, quản lý chợ, quản lý và khai các công trình hạ tầng đô thị, công trình công cộng, bến xe, quản lý nghĩa trang.

* Về cơ cấu tổ chức:

- Giai đoạn trước mắt: Trung tâm Môi trường và Dịch vụ đô thị huyện có 01 Giám đốc, 01 Phó Giám đốc, 01 kế toán và một số hợp đồng lao động tùy theo từng thời kỳ do Ủy ban nhân dân huyện quy định. Chia thành các tổ: Tổ chức - Hành chính (tài vụ); Tổ dịch vụ công cộng; Tổ kỹ thuật.

- Khi có đủ điều kiện sẽ tổ chức các Phòng chuyên môn cụ thể.

Về biên chế (số lượng người làm việc): Do Giám đốc Trung tâm quyết định. Giám đốc Trung tâm có trách nhiệm xây dựng Đề án vị trí việc làm của Trung tâm để làm cơ sở xác định số lượng người làm việc phù hợp với nhu cầu và nhiệm vụ được giao.

Đồng thời giao Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện Ia H’Drai quy định cụ thể chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Trung tâm Môi trường và Dịch vụ đô thị huyện Ia H’Drai theo quy định, đảm bảo không chồng chéo nhiệm vụ quản lý nhà nước và nhiệm vụ sự nghiệp.

  - Thu Hà -

Tin video
Thống kê truy cập
Hiện đang có 226 người đang online Tổng 46.012.308 lượt truy cập