Thứ 7, Ngày 03/12/2022 -

Tổ chức lại Trung tâm Khuyến công - Xúc tiến thương mại và tư vấn công nghiệp
Ngày đăng: 27/03/2019  00:00 Lượt xem: 5656
Mặc định Cỡ chữ

Ngày 12/3/2019 Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Quyết định số 136/QĐ-UBND về Tổ chức lại Trung tâm Khuyến công Xúc tiến thương mại và tư vấn công nghiệp trực thuộc Sở Công Thương.

           Theo đó, Trung tâm Khuyến công - Xúc tiến thương mại và tư vấn công nghiệp được tổ chức lại với tên gọi Trung tâm Khuyến công – Xúc tiến thương mại là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Công Thương có chức năng phục vụ quản lý nhà nước của Sở Công Thương về hoạt động khuyến công, xúc tiến thương mại; cung cấp dịch vụ công trong lĩnh vực khuyến công, xúc tiến thương mại theo quy định của pháp luật. Trung tâm chịu sự chỉ đạo, quản lý trực tiếp của Sở Công Thương, đồng thời chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ của Cục Công Thương địa phương thuộc Bộ Công Thương.

Trung tâm có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng; hoạt động theo cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm của đơn vị sự nghiệp công lập theo quy định của pháp luật.

            Về cơ cấu tổ chức: Gồm 01 Giám đốc, 01 Phó Giám đốc và một số viên chức chuyên môm, nghiệp vụ.

          Về biên chế: Biên chế của Trung tâm là biên chế sự nghiệp (số người làm việc) được xác định trên cơ sở vị trí việc làm và được cấp có thẩm quyền giao theo quy định.     

 - Thu Hà -

 

Tin video
Thống kê truy cập
Hiện đang có 122 người đang online Tổng 46.012.209 lượt truy cập