Từ khóa:
Năm ban hành: Số lượng kết quả:
Số hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tải về
139/TB-SNV   28/11/2022   Kết quả thực hiện Kết luận thanh tra số 2461/SNV-KLTTr ngày 30/9/2022 của Giám đốc Sở Nội vụ về việc thanh tra công tác nội vụ tại Ủy ban nhân dân huyện Kon Rẫy theo Quyết định số 805/QĐ-SNV ngày 27 tháng 5 năm 2022 của Giám đốc Sở Nội vụ
320/TB-UBND   31/10/2022   Về việc kết thúc việc đôn đốc thực hiện Kết luận thanh tra số 3148/KL-TTr ngày 09 tháng 11 năm 2018 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
318/TB-UBND   31/10/2022   Về việc kết thúc đôn đốc việc thực hiện Kết luận thanh tra số 563/KL-TTr ngày 09 tháng 3 năm 2018 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
317/TB-UBND   31/10/2022   Về việc kết thúc việc đôn đốc thực hiện Kết luận thanh tra số 843/KL-TTr ngày 20 tháng 3 năm 2020 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
2679/SNV-KLTTr   24/10/2022   Thanh tra công tác Nội vụ tại Ủy ban nhân dân huyện Đăk Glei theo Quyết định số 1382/QĐ-SNV ngày 25/7/2022 của Giám đốc Sở Nội vụ
117/TB-SNV   11/10/2022   Kết quả thực hiện Kết luận thanh tra số 2026/SNV-KLTTr ngày 17/8/2022 của Giám đốc Sở Nội vụ về thanh tra công tác Nội vụ tại Sở Y tế theo Quyết định số 279/QĐ-SNV ngày 12/4/2022 của Giám đốc Sở Nội vụ
2461/SNV-KLTTr   30/09/2022   Thanh tra công tác Nội vụ tại Ủy ban nhân dân huyện Kon Rẫy theo Quyết định số 805/QĐ-SNV ngày 27/5/2022 của Giám đốc Sở Nội vụ
154/BC-SNV   09/09/2022   Kết quả thực hiện kết luận thanh tra 9 tháng đầu năm 2022
153/BC-SNV   09/09/2022   Công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, đơn thư kiến nghị, phản ánh của công dân 9 tháng đầu năm 2022 và chương trình công tác 3 tháng cuối năm 2022
85/TB-SNV   31/08/2022   Kết quả thực hiện Kết luận thanh tra số 1570/KL-SNV ngày 30/6/2022 của Giám đốc Sở Nội vụ về việc thanh tra công tác nội vụ tại Sở Giáo dục và Đào tạo
85/TB-SNV   31/08/2022   Kết quả thực hiện Kết luận thanh tra số 1570/KL-SNV ngày 30/6/2022 của Giám đốc Sở Nội vụ về việc thanh tra công tác nội vụ tại Sở Giáo dục và Đào tạo
2026/SNV-KLTTr   17/08/2022   Thanh tra công tác Nội vụ tại Sở Y tế theo Quyết định số 279/QĐ-SNV ngày 12/4/2022 của Giám đốc Sở Nội vụ
1570/SNV-KLTTr   30/06/2022   Kết luận Thanh tra công tác Nội vụ tại Sở Giáo dục và Đào tạo theo Quyết định số 93/QĐ-SNV ngày 18/02/2022 của Giám đốc Sở Nội vụ
99/BC-SNV   10/06/2022   Kết quả thực hiện kết luận thanh tra 6 tháng đầu năm 2022
98/BC-SNV   10/06/2022   Công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, đơn thư kiến nghị, phản ánh của công dân 6 tháng đầu năm 2022 và chương trình công tác 6 tháng cuối năm 2022
Tổng: 55 Văn bản. Trang 2 Trong tổng số 4 Trang.
Chuyển tới trang: