Từ khóa:
Năm ban hành: Số lượng kết quả:
Số hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tải về
2874/SNV-KLTTr   01/11/2021   thông báo kết luận thanh tra tại Sở Văn hóa, thể thao và Du lịch
230/BC-SNV   14/09/2021   Kết quả thực hiện kết luận thanh tra 9 tháng năm 2021
232/BC-SNV   14/09/2021   Công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, đơn thư phản ánh của công dân 9 tháng năm 2021 và chương trình công tác 3 tháng cuối năm 2021
2249/SNV-KLTT   31/08/2021   Kết luận Thanh tra công tác Nội vụ tại Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh
2027/SNV-KLTT   10/08/2021   Kết luận Thanh tra công tác Nội vụ tại UBND huyện Đăk Hà
2027/SNV-KLTTr   10/08/2021   Kết luận thanh tra công tác nội vụ tại UBND huyện Đak Hà
58/TB-SNV   27/05/2021   Kết thúc đôn đốc việc thực hiện Kết luận thanh tra số 521/KL-SNV ngày 26/3/2020 của Giám đốc Sở Nội vụ về việc thanh tra, kiểm tra công tác nội vụ năm 2019 tại Sở Tài nguyên và Môi trường
57/TB-SNV   27/05/2021   Kết thúc đôn đốc việc thực hiện Kết luận thanh tra số 527/KL-SNV ngày 26/3/2020 của Giám đốc Sở Nội vụ về việc thanh tra, kiểm tra công tác nội vụ năm 2019 tại Sở Thông tin và Truyền thông
843/KL-TTr   20/03/2020   kết luận thanh tra về việc thanh tra công tác tổ chức cán bộ theo Quyết định số 84/QĐ-UBND ngày 14/2/2019 ủa UBND tỉnh Kon Tum
100/TB-SNV     Về kết thúc đôn đốc việc thực hiện Kết luận thanh tra số 517/KL-SNV ngày 26/3/2020 của Giám đốc Sở Nội vụ tại Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh
99/TB-SNV     Về kết thúc đôn đốc việc thực hiện Kết luận thanh tra số 518/KL-SNV ngày 26/3/2020 của Giám đốc Sở Nội vụ tại Ủy ban nhân dân huyện Đăk Glei
95/TB-SNV     Về kết thúc đôn đốc việc thực hiện Kết luận thanh tra số 518/KL-SNV ngày 26/3/2020 của Giám đốc Sở Nội vụ tại Ủy ban nhân dân huyện Đăk Glei
102/TB-SNV     Về kết thúc đôn đốc việc thực hiện Kết luận thanh tra số 561/KL-SNV ngày 30/3/2020 của Giám đốc Sở Nội vụ tại Sở Y tế
97/TB-SNV     Thông báo về kết thúc đôn đốc việc thực hiện Kết luận thanh tra số 2183/KL-SNV ngày 29/10/2020 của Giám đốc Sở Nội vụ tại Sở Nông nghiệp và PTNT
96/TB-SNV     Thông báo về kết thúc đôn đốc việc thực hiện Kết luận thanh tra số 1537/KL-SNV ngày 06/8/2020 của Giám đốc Sở Nội vụ tại Sở Lao động-TB&XH
Tổng: 45 Văn bản. Trang 3 Trong tổng số 3 Trang.
Chuyển tới trang: