Thứ hai, Ngày 10/08/2020 -

Tài liệu Hội nghị giao ban ngành Nội vụ 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019
25/07/2019  00:00 1.192 Lượt xem

CHƯƠNG TRÌNH
Hội nghị giao ban ngành Nội vụ 6 tháng đầu năm
và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019 

Thời gian

Nội dung

13h15-13h30

Đón tiếp đại biểu   

13h30-13h40

Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu        

13h40-13h50

Lãnh đạo Sở Nội vụ phát biểu khai mạc Hội nghị        

13h50-14h20

Sở Nội vụ thông qua Báo cáo tóm tắt kết quả công tác 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2019 của ngành Nội vụ.

14h20-15h30

Lãnh đạo: Sở Nội vụ, UBND huyện Sa Thầy đồng chủ trì Hội nghị thảo luận hoặc trao đổi (*)

15h30-15h45

Nghỉ giải lao     

15h45-16h

Mời đại điện Lãnh đạo UBND huyện Sa Thầy phát biểu

16h-16h45

Lãnh đạo các đơn vị thuộc, trực thuộc và Lãnh đạo Sở Nội vụ phúc đáp, trao đổi những kiến nghị, đề xuất của các đại biểu tại Hội nghị

16h45-17h

Lãnh đạo Sở Nội vụ phát biểu Kết luận và bế mạc Hội nghị

 (*) Mời đại diện các Sở tham gia gia ý kiến Hội nghị: (1) Y tế (2) Giáo dục và Đào tạo (3) Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (4) Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

  - Mời đại diện các huyện tiếp tục tham gia ý kiến Hội nghị: (1) Đăk Hà (2) Đăk Tô (3) Kon Plông (4) Ngọc Hồi (5)Đăk Glei (6) Kon Rẫy (7) Ia H’Drai (8) Tu Mơ Rông (9) Thành phồ Kon Tum.

Tài liệu

 

 

Tin video
Thống kê truy cập
Hiện đang có 934 người đang online Tổng 44.947.643 lượt truy cập