Thứ hai, Ngày 10/08/2020 -

QUYẾT ĐỊNH Về việc công bố công khai dự toán ngân sách nhà nước năm 2020 của Sở Nội vu
26/02/2020  00:00 800 Lượt xem

QUYẾT ĐỊNH Về việc công bố công khai dự toán ngân sách nhà nước năm 2020 của Sở Nội vu

Biểu DỰ TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC ĐƯỢC GIAO

Tin video
Thống kê truy cập
Hiện đang có 939 người đang online Tổng 44.947.647 lượt truy cập