Thứ 3, Ngày 16/07/2024 -

Tuyên truyền một số nội dung trọng tâm trên địa bàn tỉnh
Ngày đăng: 22/03/2023  05:31 Lượt xem: 388
Mặc định Cỡ chữ
Ngày 20/3/2023, Sở Thông tin và truyền thông tỉnh Kon Tum ban hành công văn số 423/STTTT-TTBCXB về việc tuyên truyền một số nội dung trọng tâm trên địa bàn tỉnh. Theo đó Sở Thông tin và truyền thông đề nghị các cơ quan báo chí truyền thông, các sở, ngành, địa phương thực hiện nhiệm vụ thông tin tuyên truyền hiệu quả các nội dung sau:

I. Các cơ quan báo chí tỉnh, cơ quan báo chí thường trú tại địa phương

1. Phối hợp với Sở Lao động Thương binh và xã hội và các đơn vị liên quan:

Tuyên truyền về trợ giúp xã hội và phục hồi chức năng cho người tâm thần, trẻ em tự kỷ và người rối nhiễu tâm trí dựa vào cộng đồng nhằm nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành và cộng đồng xã hội về vai trò, vị trí hệ thống trợ giúp xã hội; kỹ năng chăm sóc sức khỏe tâm thần; chăm sóc, giáo dục và phục hồi chức năng đối với trẻ tự kỷ và đối tượng khác (Kế hoạch số 1612/KH-UBND ngày 19/05/2021 của UBND tỉnh).

Tuyên truyền, phổ biến đường lối chủ trương, chính sách, pháp luật về người khuyết tật; Chương trình trợ giúp người khuyết tật giai đoạn 2021 -2030; gương người khuyết tật điển hình vượt khó vươn lên trong cuộc sống; Tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền về lĩnh vực người khuyết tật; đảm bảo người khuyết tật tiếp cận được các trang thông tin, sản phẩm công nghệ thông tin (Kế hoạch số 4758/KH-UBND ngày 25/12/2020 của UBND tỉnh).

2. Phối hợp với Sở Công Thương và các đơn vị liên quan

Tuyên truyền nâng cao nhận thức của xã hội và Nhân dân, không buôn bán hàng giả, hàng kém chất lượng, không đảm bảo an toàn thực phẩm và tích cực hưởng ứng, tham gia Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”. Cập nhật thông tin, phổ biến các quy định của pháp luật liên quan đến công tác đấu tranh chống buôn lậu hàng giả và gian lận thương mại, đặc biệt là bộ phận dân cư ở vùng biên giới, vùng sâu, vùng xa có điều kiện kinh tế-xã hội còn nhiều khó khăn (Chương trình số 117/CTr-BCĐ389 ngày 16/01/2023 của UBND tỉnh).

Tuyên truyền về chủ trương, biện pháp bình ổn giá, bảo đảm cung cầu hàng hóa thiết yếu, kiểm soát lạm phát; đồng thời xử lý nghiêm các hành vi phát tán thông tin sai lệch sự thật, gây hoang mang trong dư luận.

Thông tin chính xác, chính thống, phản ánh trung thực về tình hình giá cả các mặt hàng trong phạm vi quản lý để người dân nắm bắt (Văn bản số 128/UBND-KTTH ngày 16/01/2023 của UBND tỉnh).

3. Phối hợp với Công an tỉnh, các sở, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố

Tăng cường tuyên truyền về công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ; phổ biến các lỗi vi phạm thường gặp, kỹ năng thoát nạn khi gặp sự cố cháy, nổ... nhằm nâng cao nhận thức của người đứng đầu các tổ chức, doanh nghiệp, cơ sở và người dân trong quá trình thực hiện. Tuyên truyền về vị trí, vai trò và tầm quan trọng của công tác phòng cháy, chữa cháy là nhiệm vụ thường xuyên, cần thiết nhằm bảo vệ tính mạng, tài sản của nhà nước và người dân; đồng thời phục vụ phát triển kinh tế - xã hội và hạn chế thấp nhất thiệt hại do cháy, nổ và sự cố, tai nạn gây ra trên địa bàn; chịu trách nhiệm trước Ủy ban nhân dân tỉnh nếu để xảy ra cháy, nổ, sự cố, tai nạn... gây hậu quả nghiêm trọng tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh đang hoạt động trên địa bàn nhưng chưa đảm bảo các điều kiện an toàn về phòng cháy, chữa cháy hoặc do thiếu lãnh đạo, chỉ đạo trong công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện các quy định về phòng cháy, chữa cháy (Văn bản số 409/UBND-NC ngày 20/02/2023 của UBND tỉnh).

Tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, kiến thức, kỹ năng về phòng cháy, chữa  cháy và cứu  nạn, cứu  hộ; chỉ đạo các  nhà mạng viễn thông định kỳ gửi tin nhắn cho các thuê bao di động để khuyến cáo, cảnh báo và hướng dẫn các kỹ năng phòng ngừa, xử lý các tình huống cháy, nổ, sự cố, tai nạn; nghiên cứu, chuyển đổi số trong công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ phù hợp yêu cầu thực tiễn địa phương (Kế hoạch số 115/KH-UBND ngày 16/02/2023 của UBND tỉnh).

4. Phối hợp với sở Kế hoạch và Đầu tư, các sở ngành[1]  và các đơn vị liên quan

Tuyên truyền, công bố rộng rãi kết quả đánh giá về Chỉ số đánh giá năng lực cạnh tranh các sở, ban ngành và địa phương (Chỉ số DDCI) tỉnh Kon Tum năm 2022 của Chi nhánh Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam tại Đà
Nẵng, trong đó nêu rõ kết quả đạt được; những tồn tại, hạn chế và giải pháp trong công tác cải thiện môi trường kinh doanh, hỗ trợ doanh nghiệp năm 2023 (Văn bản số 406/UBND-NC ngày 20/02/2023 của UBND tỉnh).

 5. Phối hợp với Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn và các đơn vị liên quan

Tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền về Kế hoạch thực hiện “Chương trình quốc gia phòng chống bệnh Dại giai đoạn 2022-2030, trên địa bàn tỉnh Kon Tum”; Tuyên truyền về đặc điểm và tính chất nguy hiểm của bệnh Dại, cách nhận biết người và động vật mắc bệnh dại, nghi mắc bệnh dại và biện pháp xử lý, phòng, chống bệnh dại ở người và động vật; Chủ trương, chính sách và quy định về quản lý nuôi chó, mèo và tiêm vắc xin Dại cho chó, mèo; Các biện pháp phòng, chống bệnh Dại, xây dựng vùng an toàn bệnh Dại... (Kế hoạch số 299/KH-UBND ngày 06/02/2023 của UBND tỉnh).

Tuyên truyền về đặc điểm và tính chất nguy hiểm, cách nhận biết động vật mắc bệnh, nghi mắc bệnh Đậu mùa khỉ và biện pháp xử lý, phòng, chống dịch bệnh; Nguy cơ lây nhiễm bệnh Đậu mùa khỉ từ động vật sang con người và từ động vật sang động vật. Người mắc bệnh, nghi mắc bệnh Đậu mùa khỉ không tiếp xúc gần, ôm ấp, vuốt ve, ngủ chung với các vật nuôi mẫn cảm với bệnh Đậu mùa khỉ; Thông tin về các biện pháp phòng, chống bệnh Đậu mùa khỉ trên động vật để người dân biết, chủ động phòng, chống bệnh Đậu mùa khỉ trên động vật (Kế hoạch số 241/KH-UBND ngày 30/01/2023 của UBND tỉnh).

Tuyên truyền, hướng dẫn người dân thực hiện các biện pháp tích, trữ nước, đồng thời sử dụng hiệu quả, tiết kiệm nước, triệt để chống thất thoát, lãng phí nước. Trong trường hợp hạn hán gây ra thiếu nước sinh hoạt nghiêm trọng ở một số khu vực, chính quyền địa phương cần có giải pháp cấp nước sinh hoạt hỗ trợ cho Nhân dân bằng biện pháp chở nước sinh hoạt từ các nơi khác đến; xây dựng cụ thể kế hoạch chống hạn và phương án cấp nước cho sản xuất, dân sinh trên địa bàn do đơn vị quản lý; chủ động sử dụng kinh phí từ  ngân sách của đơn vị, địa phương và huy động các nguồn hợp pháp khác để tăng cường thực hiện các giải pháp bảo đảm nguồn nước phục vụ sản xuất nông nghiệp và dân sinh; phòng, chống hạn hán, thiếu nước hiệu quả (Chỉ thị 03/CT-UBND ngày 19/01/2023 của UBND tỉnh)

Tuyên truyền Phát triển ngành lâm nghiệp tỉnh Kon Tum trở thành ngành kinh tế - kỹ thuật hiện đại, đóng góp ngày càng cao trong tổng sản phẩm của tỉnh. Phát huy tối đa các tiềm năng để phát triển kinh tế lâm nghiệp nhanh và bền vững gắn với bảo vệ môi trường, ứng phó và thích nghi với biến đổi khí hậu, bảo tồn đa dạng sinh học, cung cấp đa dạng các dịch vụ hệ sinh thái rừng, cải thiện sinh kế cho người dân;  tuyên truyền nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên, đoàn viên và Nhân dân đối với các chủ trương, chính sách của Trung ương, của tỉnh về công tác quản lý, bảo vệ rừng, phát triển lâm nghiệp bền vững; kết quả thực hiện chủ trương phát triển lâm nghiệp bền vững trên địa bàn tỉnh gắn với tuyên truyền, phổ biến pháp luật trong lĩnh vực quản lý, bảo vệ rừng (Kế hoạch số 350/KH-UBND ngày 13/02/2023 của UBND tỉnh)

5. Phối hợp với Sở Giao thông – cơ quan thường trực Ban An toàn giao thông tỉnh, và các đơn vị liên quan

Tuyên truyền đảm bảo an toàn giao thông năm 2023 với chủ đề “Thượng tôn pháp luật để xây dựng văn hóa giao thông an toàn”; Nghị định 100/2019/NĐ-CP ngày 30/12/2019 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt; Chỉ thị số 04/CT-TTg ngày 19/01/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc đẩy mạnh triển khai các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả thực hiện quy định bắt buộc đổi mũ bảo hiểm đối với người đi mô tô, xe máy, xe đạp điện...; Tuyên truyền về An toàn giao thông trên các phương tiện thông tin đại chúng và hệ thống thông tin cơ sở giai đoạn 2020 - 2025 được Thủ tướng phê duyệt năm 2019; Tuyên truyền vận động nhân dân phòng, chống tác hại của rượu, bia, thực hiện đã uống rượu, bia không lái xe giai đoạn 2020-2025.

 Đẩy mạnh tuyên truyền trong tháng an toàn giao thông, hưởng ứng “Ngày thế giới tưởng niệm các nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông" năm 2023, tình hình trật tự an toàn giao thông trong ngày dịp nghỉ Lễ 30/4 và 01/5, Quốc khánh 02/9, dịp nghỉ Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán,.. để nâng cao ý thức, trách nhiệm của người dân nói chung và người điều khiển phương tiện khi tham gia giao thông nói riêng (Kế hoạch số 23/KH-BATGT ngày 16/01/2023 của Ban ATGT tỉnh).

6.  Phối hợp với Thanh tra tỉnh và các đơn vị liên quan

Tuyên truyền, phổ biến thực trạng, nguyên nhân, điều kiện tham nhũng và giải pháp phòng, chống tham nhũng (PCTN); ý nghĩa, tầm quan trọng của PCTN và xây dựng đạo đức liêm chính; tư tưởng Hồ Chí Minh về đạo đức liêm chính và PCTN; quan điểm, chủ trương, chính sách của Đảng về PCTN, tiêu cực (TC); Luật PCTN và các văn bản hướng dẫn thi hành; Công ước của Liên hợp quốc về chống tham nhũng; kinh nghiệm quốc tế về PCTN; tình hình, kết quả thực hiện chính sách, pháp luật về PCTN, TC; kết quả tổng kết 10 năm công tác PCTN, TC giai đoạn 2012-2022 và nhiệm vụ, giải pháp thời gian tới; quyền, nghĩa vụ của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và công dân trong PCTN, TC; mô hình, kinh nghiệm, gương tiêu biểu về PCTN, TC; các sự kiện, vấn đề chính trị -pháp lý-kinh tế-văn hóa-xã hội có chủ đề, nội dung về PCTN, TC (Kế hoạch 263/KH-UBND ngày 03/03/2023 của UBND tỉnh).

7. Phối hợp với Sở Y tế và các đơn vị liên quan

Tuyên truyền về nội dung cải thiện tình trạng dinh dưỡng và giảm suy dinh dưỡng thấp còi, chăm sóc sức khỏe, nâng cao thể trạng và tầm vóc của trẻ em dưới 16 tuổi thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo và trẻ em sinh sống trên địa bàn huyện nghèo (Kế hoạch số 632/KH-UBND ngày 10/3/2023 của UBND tỉnh).

II. UBND các huyện, thành phố: chỉ đạo Trung tâm Văn hóa-Thể thao-Du lịch và Truyền thông thực hiện tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh cơ sở của địa phương.

III. Các sở, ngành và các địa phương: theo chức năng nhiệm vụ được giao tại kế hoạch nêu trên triển khai trên tuyên truyền trên trang thông tin điện tử đang quản lý.

 

[1] Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, Công Thương, Lao động - Thương binh và Xã hội, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Thông tin và Truyền thông, Giao thông vận tải; Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh; Cục Thuế tỉnh; Bảo hiểm xã hội tỉnh; Thanh tra tỉnh.

Tin video
Thống kê truy cập
Hiện đang có 1352 người đang online Tổng 47.475.264 lượt truy cập