Thứ hai, Ngày 15/07/2024 -

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế tổ chức và hoạt động của thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh
Ngày đăng: 14/04/2023  16:29 Lượt xem: 219
Mặc định Cỡ chữ
Ngày 12/4/2023, Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số 17/2023/QĐ-UBND sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế tổ chức và hoạt động của thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Kon Tum ban hành kèm theo Quyết định số 34/2020/QĐ-UBND ngày 27 tháng 11 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh.

Theo đó, sửa đổi, bsung một số điều của Quy chế tổ chức và hoạt động của thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Kon Tum ban hành kèm theo Quyết định số 34/2020/QĐ-UBND ngày 27 tháng 11 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh: Sửa đổi, bổ sung khoản 3, khoản 4 Điều 7; Sửa đổi, bổ sung Điều 8; Sửa đổi, bổ sung Điều 9; Sửa đổi, bổ sung Khoản 2, Điều 16 với các nội dung sửa đổi, bổ sung cụ thể, rõ ràng.

Về điều khoản chuyển tiếp, việc chuyển thôn thành tổ dân phố tại các phường, thị trấn được thành lập theo Nghị định của Chính phủ thực hiện tương tự như chuyển thôn thành tổ dân phố của các phường, thị trấn được thành lập theo Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội theo quy định tại Điều 9 Quy chế tổ chức và hoạt động của thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Kon Tum được ban hành kèm theo Quyết định số 34/2020/QĐ-UBND ngày 27 tháng 11 năm 2020.

Về điều khoản thi hành: Khi các văn bản dẫn chiếu để áp dụng tại Quyết định này được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế bằng Văn bản mới thì áp dụng theo các văn bản sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 22 tháng 4 năm 2023./.

Hồng Tây
Tin video
Thống kê truy cập
Hiện đang có 4007 người đang online Tổng 47.473.440 lượt truy cập