Thứ hai, Ngày 15/07/2024 -

Hội nghị tập huấn các nội dung về xây dựng và quản lý vị trí việc làm
Ngày đăng: 06/09/2023  13:07 Lượt xem: 428
Mặc định Cỡ chữ
Ngày 31/8/2023, Sở Nội vụ tổ chức Hội nghị tập huấn về xây dựng và quản lý vị trí việc làm cho các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh.

Các Sở, ban, ngành thuộc tỉnh tham dự tại Tòa nhà A, Trung tâm Hành chính tỉnh Kon Tum, tổ 8, phường Thống Nhất, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum. Các huyện, thành phố tham dự tại phòng họp trực tuyến của các huyện, thành phố.

Đồng chí Trương Thị Ngọc Anh, Trưởng phòng Xây dựng chính quyền và tổ chức bộ máy, Sở Nội vụ đã hướng dẫn các nội dung về vị trí việc làm tại Hội nghị.


Quang cảnh của Hội nghị

Theo đó, trong thời gian qua, các cơ quan, đơn vị, địa phương đã triển khai thực hiện xây dựng vị trí việc làm theo Nghị định số 62/2020/NĐ-CP; Nghị định số 106/2020/NĐ-CP; các Thông tư hướng dẫn của Bộ, ngành và kết quả tổng hợp tại Công văn số 242-CV/BCSĐ ngày 18/02/2022 của Ban cán sự đảng Bộ Nội vụ.

Tuy nhiên, việc thực hiện xây dựng vị trí việc làm trong thực tế gặp rất nhiều bất cập, chưa đạt hiệu quả và chưa hoàn thành được việc xây dựng đề án vị trí việc làm và phê duyệt đề án vị trí việc làm để thực hiện. Nguyên nhân là do một số Bộ, ngành chưa ban hành thông tư hướng dẫn vị trí việc làm công chức nghiệp vụ chuyên ngành nên việc xây dựng vị trí việc làm các lĩnh vực này ở địa phương chưa thực hiện được. Bên cạnh đó, một số nội dung về vị trí việc làm đã có hướng dẫn, quy định nhưng việc thực hiện gặp nhiều khó khăn vì có những quy định còn vướng mắc.

Do đó, Hội nghị đã quán triệt các nội dung liên quan đến Thông tư số 12/2022/TT-BNV ngày 30/12/2022 của Bộ Nội vụ hướng dẫn về vị trí việc làm; về vị trí việc làm công chức; về vị trí việc làm viên chức; vấn đề xây dựng và hoàn thiện hệ thống vị trí việc làm ở Việt Nam; những vướng mắc thường gặp trong xây dựng vị trí việc làm của các đơn vị.


Đại diện Sở Nội vụ hướng dẫn các nội dung về vị trí việc làm

Các vấn đề được trao đổi tại Hội nghị là các vấn đề thường gặp trong quá trình xây dựng vị trí việc làm như: việc đảm nhiệm vị trí việc làm chuyên môn của chức danh Trưởng, phó phòng; tỷ lệ cơ cấu ngạch của các cơ quan, đơn vị; việc chứng minh sản phẩm đầu ra trong bản mô tả vị trí việc làm của các vị trí chuyên viên chính.

Hội nghị sẽ giúp cho các cơ quan, đơn vị và địa phương nắm rõ các quy định và triển khai tốt việc xây dựng vị trí việc làm để trình cấp có thẩm quyền phê duyệt./.

Ngọc Nghĩa
Tin video
Thống kê truy cập
Hiện đang có 4026 người đang online Tổng 47.473.448 lượt truy cập