Thứ 5, Ngày 25/07/2024 -

Kiểm tra việc thực hiện công tác quản lý nhà nước về địa giới hành chính tại huyện Kon Plông
Ngày đăng: 13/09/2023  13:11 Lượt xem: 209
Mặc định Cỡ chữ
​​​​​​​Từ ngày 11 đến ngày 13/9/2022, Đoàn Kiểm tra của Sở Nội vụ theo Kế hoạch số 10/KH-SNV do đồng chí Đoàn Văn Minh, Phó Giám đốc Sở Nội vụ làm Trưởng đoàn đã tiến hành kiểm tra việc thực hiện công tác quản lý nhà nước về địa giới hành chính tại huyện Kon Plông. Tham gia Đoàn Kiểm tra có lãnh đạo và chuyên viên Phòng Xây dựng chính quyền và Tổ chức bộ máy; lãnh đạo và chuyên viên Phòng Hành chính - Tổng hợp, Sở Nội vụ.

Về phía huyện Kon Plông có ông Lê Đức Tín, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Kon Plông; Lãnh đạo và Chuyên viên Văn phòng HĐND-UBND; Lãnh đạo và Chuyên viên Phòng Nội vụ; Lãnh đạo và Chuyên viên Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Kon Plông.

Đoàn Kiểm tra đã tiến hành kiểm tra các nội dung về hiện trạng quản lý mốc địa giới đơn vị hành chính các cấp trên địa bàn huyện trên cơ sở triển khai thực hiện Dự án 513 hoàn thiện, hiện đại hóa hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính và xây dựng cơ sở dữ liệu về địa giới hành chính tỉnh Kon Tum. Đồng thời, kiểm tra công tác lãnh đạo, chỉ đạo của địa phương về tình hình quản lý nhà nước về hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính (theo hồ sơ 364); việc giải quyết các tranh chấp đất đai liên quan đến đường hành chính các cấp (nếu có).


Đoàn Kiểm tra làm việc tại UBND xã Măng Cành, huyện Kon Plông

Đoàn kiểm tra đã phối hợp cùng với các cơ quan chuyên môn của huyện tiến hành kiểm tra tại các xã. Qua đó cho thấy công tác quản lý nhà nước về địa giới hành chính luôn được Ủy ban nhân Huyện quan tâm chỉ đạo thực hiện nên đã gặp nhiều thuận lợi trong công tác quản lý. Cơ bản hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính (theo hồ sơ 364) cấp huyện, cấp xã được bảo quản cẩn thận. Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn đã làm tốt công tác tuyên truyền nên các cột mốc cơ bản được bảo vệ tốt. Tuy nhiên, huyện vẫn còn một số hạn chế như tại thời điểm kiểm tra một số xã chưa cung cấp hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính do địa phương mình quản lý. Bên cạnh đó, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tại một số xã chưa quan tâm đến việc bàn giao trách nhiệm quản lý hồ sơ, bản đồ, mốc địa giới hành chính cho người mới đảm nhiệm theo quy định. Một số địa phương chưa làm tốt công tác tuyên truyền, công tác đi kiểm tra mốc, bảo vệ mốc.

Một số hình ảnh Đoàn Kiểm tra đi kiểm tra cột mốc tại các xã

Sau công tác kiểm tra, huyện Kon P lông cũng kiến nghị với Đoàn Kiểm tra các nội dung: (1) Đề nghị cấp có thẩm quyền sớm hoàn thiện và bàn giao Bản đồ địa giới hành chính theo Quyết định số 513/QĐ-TTg ngày 02 tháng 5 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ cho địa phương quản lý và sử dụng (Dự án đã hoàn thành năm 2019); (2) Đề nghị Sở Nội vụ đẩy mạnh làm việc với Bộ Nội vụ, Ban Chỉ đạo thực hiện Dự án 513 Trung ương trong việc tổ chức kiểm tra, nghiệm thu cấp Nhà nước   theo quy định về việc xác định địa giới hành chính giữa 02 xã Măng Bút huyện Kon Plông và xã Ngọc Yêu huyện Tu Mơ Rông; (3) Đề nghị Sở Nội vụ thường xuyên tổ chức tập huấn công tác quản lý địa giới hành chính, cột mốc cho cán bộ, công chức cấp xã; thôn trưởng, tổ trưởng dân phố.

Qua kiểm tra, Đoàn Kiểm tra ghi nhận ý kiến của địa phương để báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định. Đồng thời cũng đề nghị đơn vị thực hiện các nội dung: (1) Tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền, kiểm tra, quản lý, sử dụng hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính (theo hồ sơ 364) và đối với các xã mất hồ sơ đề nghị liên hệ với cấp trên đề được photo đưa về xã làm căn cứ thực hiện nhiệm vụ; (2) đề nghị Ủy ban nhân dân huyện chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương giám sát đơn vị doanh nghiệp khắc phục mốc bị mất; đồng thời, tổ chức kiểm tra toàn diện về mốc địa giới hành chính các cấp tại địa phương; (3) đề nghị Ủy ban nhân dân huyện qua tâm đến kế hoạch giao nguồn ngân sách hằng năm ngắn với kinh phí để thực hiện công tác quản lý nhà nước về địa giới hành chính; (4) thông báo đến các đơn vị (doanh nghiệp: Điện lực, giao thông …), hộ gia đình, cá nhân có liên quan khi xây dựng các công trình nằm trong khu vực cắm mốc và đường địa giới hành chính các cấp thì phải báo cáo cấp có thẩm quyền biết, xem xét, quyết định./.

Lệ Huyền
Tin video
Thống kê truy cập
Hiện đang có 3321 người đang online Tổng 47.494.449 lượt truy cập