Thứ 7, Ngày 13/07/2024 -

Kiểm tra việc thực hiện công tác quản lý nhà nước về địa giới hành chính tại huyện Đăk Glei
Ngày đăng: 17/08/2023  16:02 Lượt xem: 151
Mặc định Cỡ chữ
Trong 03 ngày 15-17/8/2022, Đoàn Kiểm tra của Sở Nội vụ theo Kế hoạch số 10/KH-SNV do đồng chí Lê Viết Nam, Phó Giám đốc Sở Nội vụ làm Trưởng đoàn đã tiến hành kiểm tra việc thực hiện công tác quản lý nhà nước về địa giới hành chính tại huyện Đăk Glei. Tham gia Đoàn Kiểm tra có đại diện Sở Tài nguyên và Môi trường; lãnh đạo và chuyên viên Phòng Xây dựng chính quyền và Tổ chức bộ máy; lãnh đạo và chuyên viên Phòng Hành chính - Tổng hợp, Sở Nội vụ.

Tiếp đón Đoàn Kiểm tra làm việc có đồng chí Rơ Châm Định, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Đăk Glei; đồng chí A Hòa, Trưởng phòng Nội vụ huyện Đăk Glei; lãnh đạo Ủy ban nhân dân các xã; chuyên viên của Phòng Nội vụ huyện.

Đoàn Kiểm tra làm việc với đại diện Ủy ban nhân dân huyện Đăk Glei

Nội dung làm việc về kiểm tra công tác lãnh đạo, chỉ đạo của địa phương về tình hình quản lý nhà nước về hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính (theo hồ sơ 364); việc giải quyết các tranh chấp đất đai liên quan đến đường hành chính các cấp (nếu có). Kiểm tra hiện trạng quản lý mốc địa giới đơn vị hành chính các cấp trên địa bàn huyện trên cơ sở triển khai thực hiện Dự án 513 hoàn thiện, hiện đại hóa hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính và xây dựng cơ sở dữ liệu về địa giới hành chính tỉnh Kon Tum.

Đoàn tiến hành kiểm tra công tác quản lý địa giới hành chính thực tế tại các xã trên địa bàn huyện. Qua kiểm tra, công tác quản lý địa giới hành chính các cấp trên địa bàn huyện đã nhận được sự quan tâm lãnh đạo của Ủy ban nhân dân nên đã gặp nhiều thuận lợi trong công tác quản lý. Cơ bản hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính (theo hồ sơ 364) cấp huyện, cấp xã được bảo quản cẩn thận. Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn đã làm tốt công tác tuyên truyền nên các cột mốc cơ bản được bảo vệ tốt. Tuy nhiên, vẫn có một số hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính do địa phương quản lý bị thất lạc.


Các hình ảnh đi kiểm tra của Đoàn công tác tại huyện Đăk Glei

Sau buổi làm việc, Ủy ban nhân dân huyện Đăk Glei kiến nghị với Đoàn Kiểm tra các nội dung: Đề nghị cấp có thẩm quyền sớm hoàn thiện và bàn giao Bản đồ địa giới hành chính theo Quyết định số 513/QĐ-TTg ngày 02/5/2012 của Thủ tướng Chính phủ cho các địa phương quản lý và sử dụng; Xem xét hướng dẫn địa phương phối hợp triển khai thực hiện việc làm lại các mốc nêu trên đảm bảo theo đúng quy định; Sở Nội vụ tăng cường mở lớp tập huấn đối với công chức tham mưu về công tác quản lý nhà nước về địa giới hành chính của huyện, xã; Cấp có thẩm quyền cấp kinh phí để thực hiện công tác quản lý nhà nước về địa giới hành chính.

Đoàn Kiểm tra ghi nhận ý kiến của địa phương để báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định và đề nghị đơn vị thực hiện các nội dung: (1) Tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền, kiểm tra, quản lý, sử dụng hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính (theo hồ sơ 364) và đối với các xã mất hồ sơ đề nghị liên hệ với cấp trên đề được photo đưa về xã làm căn cứ thực hiện nhiệm vụ; (2) Đề nghị Ủy ban nhân dân huyện chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương tổ chức kiểm tra toàn diện về mốc địa giới hành chính các cấp tại địa phương; (3) Đề nghị Ủy ban nhân dân huyện qua tâm đến kế hoạch giao nguồn ngân sách hằng năm ngắn với kinh phí để thực hiện công tác quản lý nhà nước về địa giới hành chính./.

Hồng Tây
Tin video
Thống kê truy cập
Hiện đang có 2218 người đang online Tổng 47.470.918 lượt truy cập