Thứ 3, Ngày 18/06/2024 -

NGƯỜI PHỤ NỮ DÂN TỘC THIỂU SỔ LÀM KINH TẾ GIỎI,LÀM THAY ĐỔI NẾP NGHĨ CÁCH LÀM CỦA ĐỒNG BÀO DTTS,LÀM CHO ĐỒNG BÀO DTTS VƯƠN LÊN THOÁT NGHÈO BỀN VỮNG
Ngày đăng: 15/04/2024  16:53 Lượt xem: 402
Mặc định Cỡ chữ

Chị Y Tuyên là người dân tộc người Xơ Đăng; sinh năm 1990; hiện là Chi hội Trưởng Chi Hội Phụ nữ thôn Kon Jri, xã Ngọk Wang; trú tại thôn Kon Jri, xã Ngọk Wang, huyện Đăk Hà, tỉnh Kon Tum.

Gia đình chị trước đây có hoàn cảnh kinh tế rất khó khăn; nếp nghĩ, cách làm, đặc biệt là trong lao động sản xuất, chăm sóc con cái còn đơn giản, theo lối cũ. Từ khi được các cấp ủy, chính quyền, Mặt trận và các đoàn thể từ huyện đến xã, thôn thường xuyên tuyên truyền Kết luận số 08-KL/TU, ngày 24-02-2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về chủ trương triển khai Cuộc vận động "Làm thay đổi nếp nghĩ cách làm của đồng bào DTTS, làm cho đồng bào DTTS vươn lên thoát nghèo bền vững"; Kế hoạch số 30-KH/HU, ngày 14-6-2021 của Ban Thường vụ Huyện ủy về triển khai thực hiện Cuộc vận động "Làm thay đổi nếp nghĩ cách làm của đồng bào DTTS, làm cho đồng bào DTTS vươn lên thoát nghèo bền vững" trên địa bàn huyện, đặc biệt là qua sự phân tích, lấy ví dụ cụ thể về cách thay đổi “nếp nghĩ, cách làm“ trong từng lĩnh vực cụ thể, Cuộc vận động đã có những chuyển biến tích cực trong người dân tộc thiểu số, trong đó có chị Y Tuyên.

Với quyết tâm thay đổi “nếp nghĩ, cách làm“ và ý chí tự lực, tự cường, không cam chịu khó khăn, đói nghèo, chị đã mạnh dạn đăng ký tham gia các lớp tập huấn về công tác khuyến nông do huyện, tỉnh và từ các dự án của Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, chị Y Tuyên đã mạnh dạn vay mượn người thân, vay vốn Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Đăk Hà để đầu tư mua con giống, cây giống và đào ao để phát triển kinh tế hộ gia đình theo mô hình VAC mang lại hiệu quả kinh tế cao.