Thứ 7, Ngày 05/12/2020 -

 CƠ CẤU TỔ CHỨC BỘ MÁY
Ngày đăng: 24/10/2019  08:09 Lượt xem: 3753
Mặc định Cỡ chữ

I. Ban Giám đốc:

1. Giám đốc: Nguyễn Văn Lân
Điện thoại: 
0913 486 182
Email: nguyenvanlan-kontum@chinhphu.vn

 

2. Phó Giám đốc:  Nguyễn Thành Trung
Điện thoại: 0260.3917087 – 0914 315005
Email: nguyenthanhtrung-kontum@chinhphu.vn

3. Phó Giám đốc:  Lê Viết Nam
Điện thoại: 0260.3916379 – 0988 959379
Email: levietnam-kontum@chinhphu.vn

 

4. Phó Giám đốc:  Đoàn Văn Minh
Điện thoại: 090 503 77779
Email: doanvanminh-kontum@chinhphu.vn

II. Các Phòng, ban chuyên môn:

1. Thanh Tra Sở

Chánh Thanh tra: Trần Ngọc Tuấn
Điện thoại: 0260. 3862348 - 0914 060668
Email: tranngoctuan-kontum@chinhphu.vn

Phó Chánh Thanh tra: Hoàng Đình Phú
Điện thoại: 0260 3918057 - 0905 222779 

Phó Chánh Thanh tra: Nguyễn Thị Thanh Hiền
Điện thoại: 0260 3867075 – 0905 355 078

Phó Chánh Thanh tra: Lê Thị Huệ
Điện thoại: 0260 3918186 – 0973 033 087

2. Phòng Công chức viên chức:

Trưởng phòng: Nguyễn Trọng Tâm
Điện thoại: 0905 012501

 

Phó Phòng: Võ Trường Giang
Điện thoại: 0377 589898

 

3. Phòng Tổ chức bộ máy và Cải cách hành chính:

Trưởng phòng: Nguyễn Thị Thanh Bình
Điện thoại: 0962 905577

Phó phòng: Bùi Thị Thúy Nga
Điện thoại: 0260 3914422 - 0935 077386

Phó phòng: Hà Xuân Nguyên
Điện thoại: 0260 3918556 – 0938 970036

 

4. Phòng Xây dựng chính quyền và Công tác thanh niên:

Trưởng phòng: Hoàng Ngọc Trường
Điện thoại: 0905 761479

Phó phòng: Lâm Quang Huy
Điện thoại: 0917 222235

 

III. Đơn vị trực thuộc:

1. Ban Thi đua – Khen thưởng:

Trưởng ban: Nguyễn Văn Tuấn
Điện thoại: 0260 3864532 – 0905162201
Email: nguyenvantuan-kontum@chinhphu.vn

 

Phó trưởng ban: Trần Thị Hòa Bình
Điện thoại: 0260 3955139 – 0936 751879
*Chức năng nhiệm vụ Ban Thi đua – Khen thưởng: (đính kèm.doc)

 

2. Ban Tôn giáo:

- Trưởng Ban: Vũ Quang Dũng
Điện thoại: 0260 3955479 – 0987 010982
Email: vuquangdung-kontum@chinhphu.vn

 

Phó ban: Phan Thái
Điện thoại: 0260 3919115 – 0982 803679

 

Phó ban: Trương Thị Ngọc Anh
Điện thoại: 0260 3811385 – 01635 419959
*Chức năng nhiệm vụ Ban Tôn giáo: (đính kèm.doc)

 

3. Chi cục Văn thư – Lưu trữ:

 

- Chi cục Trưởng: Đỗ Ngọc Lượng
Điện thoại: 0603918679

 

 

- Phó Chi cục Trưởng: Trần Thị Anh
Điện thoại: 0905863345
*Chức năng nhiệm vụ Chi cục VT-LT: (đính kèm.doc)

 

 

Tin video
Thống kê truy cập
Hiện đang có 10475 người đang online Tổng 45.038.719 lượt truy cập