Thứ 5, Ngày 29/02/2024 -

 CƠ CẤU TỔ CHỨC BỘ MÁY
Ngày đăng: 24/10/2019  08:09 Lượt xem: 36357
Mặc định Cỡ chữ

I. Ban Giám đốc:

1. Giám đốc: Nguyễn Văn Lân
Điện thoại: 0913 486 182
Email: nvlan.snv@kontum.gov.vn

2. Phó Giám đốc:  Lê Viết Nam
Điện thoại: 0914 026779 – 0988 959379
Email: lvnam.snv@kontum.gov.vn

4. Phó Giám đốc:  Nguyễn Thành Chung
Điện thoại: 0919261579
Email: ntchung.snv@kontum.gov.vn
5. Phó Giám đốc:  Võ Sỹ Chung
Điện thoại: 0352089999
Email: vschung.cckl@kontum.gov.vn

II. Các Phòng, ban chuyên môn:

1. Phòng Hành chính - Tổng hợp

Trưởng phòng: Trần Ngọc Tuấn
Điện thoại: 0260. 3867075 - 0914 060668
Email: tntuan.snv@kontum.gov.vn

Phó trưởng phòng: Hà Xuân Nguyên
Điện thoại: 0260 3918556 – 0938 970036

Phó trưởng phòng: Nguyễn Thị Thanh Hiền
Điện thoại: 0260 3867075 – 0905 355 078

2. Phòng Công chức viên chức:

- Trưởng phòng: Lê Thị Huệ
Điện thoại: 0973 033 087

 Phó trưởng phòng: Mai Văn Trung
Điện thoại: 0972437093

Phó trưởng phòng: Trần Lý Gô
Điện thoại: 

3. Phòng Xây dựng chính quyền và Tổ chức bộ máy

Trưởng phòng: Trương Thị Ngọc Anh
Điện thoại: 01635 419959

Phó trưởng phòng: Nguyễn Đại Trà
Điện thoại: 0971111069

Phó trưởng  phòng: Hoàng Đình Phú
Điện thoại: 0905 222779

4. Phòng Quản lý Văn thư – Lưu trữ

- Trưởng phòng: Đỗ Ngọc Lượng
Điện thoại: 0603918679

Phó trưởng phòng: Bùi Thị Thúy Nga
Điện thoại: 0935 077386

Phó trưởng phòng: Vũ Thị Tuyết Mai
Điện thoại: 0968257999

 

5. Phòng Thi đua – Khen thưởng

- Trưởng phòng: Trần Thị Hòa Bình
Điện thoại: 0936 751879
Email: tthbinh.snv@kontum.gov.vn

Phó trưởng Phòng: Võ Trường Giang
Điện thoại: 0377 589898

6. Thanh tra Sở

- Chánh Thanh tra: Lâm Quang Huy
Điện thoại: 0917 222235

III. Đơn vị trực thuộc:

1. Ban Tôn giáo:

- Trưởng Ban: Vũ Quang Dũng
Điện thoại: 0260 3915156 – 0987 010982
Email: vuquangdung-kontum@chinhphu.vn

- Phó Trưởng ban: Lê Văn Đàm

- Điện thoại: 0396478718

- Email: lvdam.snv@kontum.gov.vn

 

Phó Trưởng ban: Ngô Minh Cảnh

- Điện thoại: 0898371045

- Email: 

Tin video
Thống kê truy cập
Hiện đang có 412 người đang online Tổng 47.177.970 lượt truy cập