Chủ nhật, Ngày 13/06/2021 -

 CƠ CẤU TỔ CHỨC BỘ MÁY
Ngày đăng: 24/10/2019  08:09 Lượt xem: 5034
Mặc định Cỡ chữ

I. Ban Giám đốc:

1. Giám đốc: Nguyễn Văn Lân
Điện thoại: 0913 486 182
Email: nvlan.snv@kontum.gov.vn

3. Phó Giám đốc:  Lê Viết Nam
Điện thoại: 0260.3916379 – 0988 959379
Email: lvnam.snv@kontum.gov.vn

4. Phó Giám đốc:  Đoàn Văn Minh
Điện thoại: 090 503 77779
Email: doanvanminh-kontum@chinhphu.vn

II. Các Phòng, ban chuyên môn:

1. Phòng Hành chính - Tổng hợp

Trưởng phòng: Trần Ngọc Tuấn
Điện thoại: 0260. 3862348 - 0914 060668
Email: tntuan.snv@kontum.gov.vn

Phó trưởng phòng: Hà Xuân Nguyên
Điện thoại: 0260 3918556 – 0938 970036

Phó trưởng phòng: Nguyễn Thị Thanh Hiền
Điện thoại: 0260 3867075 – 0905 355 078

2. Phòng Công chức viên chức:

Trưởng phòng: Nguyễn Trọng Tâm
Điện thoại: 0905 012501

Phó trưởng Phòng: Võ Trường Giang
Điện thoại: 0377 589898

Phó trưởng phòng: Lê Thị Huệ
Điện thoại: 0260 3918186 – 0973 033 087

3. Phòng Xây dựng chính quyền và Tổ chức bộ máy

Trưởng phòng: Hoàng Ngọc Trường
Điện thoại: 0905 761479
- Email: hntruong.snv@kontum.gov.vn

Phó trưởng phòng: Lâm Quang Huy
Điện thoại: 0917 222235

Phó trưởng  phòng: Hoàng Đình Phú
Điện thoại: 0260 3918057 - 0905 222779

4. Phòng Quản lý Văn thư – Lưu trữ

 

- Trưởng phòng: Đỗ Ngọc Lượng
Điện thoại: 0603918679

Phó trưởng phòng: Bùi Thị Thúy Nga
Điện thoại: 0260 3914422 - 0935 077386

 

- Phó trưởng phòng: Trần Thị Anh
Điện thoại: 0905863345

 

5. Phòng Thi đua – Khen thưởng

Trưởng phòng: Nguyễn Văn Tuấn
Điện thoại: 0260 3864532 – 0905162201
Email: nvtuan.snv@kontum.gov.vn

Phó trưởng phòng: Trần Thị Hòa Bình
Điện thoại: 0260 3955139 – 0936 751879
Email: tthbinh.snv@kontum.gov.vn

6. Thanh tra Sở

Chánh Thanh tra: Nguyễn Thị Thanh Bình
Điện thoại: 0962 905577

III. Đơn vị trực thuộc:

1. Ban Tôn giáo:

 

- Trưởng Ban: Vũ Quang Dũng
Điện thoại: 0260 3955479 – 0987 010982
Email: vuquangdung-kontum@chinhphu.vn

Phó ban: Trương Thị Ngọc Anh
Điện thoại: 0260 3811385 – 01635 419959

Tin video
Thống kê truy cập
Hiện đang có 350 người đang online Tổng 45.138.177 lượt truy cập