Từ khóa:
Năm ban hành: Số lượng kết quả:
Số hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tải về
724/QĐ-UBND   01/12/2022   Khen thưởng thành tích xuất sắc trong việc nâng cao hiệu quả công tác truy nã tội phạm trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2011-2021
141/TB-SNV   29/11/2022   Về việc công khai các Quyết định về công tác cán bộ tại Sở Nội vụ
139/TB-SNV   28/11/2022   Kết quả thực hiện Kết luận thanh tra số 2461/SNV-KLTTr ngày 30/9/2022 của Giám đốc Sở Nội vụ về việc thanh tra công tác nội vụ tại Ủy ban nhân dân huyện Kon Rẫy theo Quyết định số 805/QĐ-SNV ngày 27 tháng 5 năm 2022 của Giám đốc Sở Nội vụ
720/QĐ-UBND   25/11/2022   Khen thưởng người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2021 - 2022 trên địa bàn tỉnh Kon Tum
1391/QĐ-TTg   10/11/2022   Về việc tặng Cờ thi đua của Chính phủ
1323/QĐ-TTg   07/11/2022   Về việc tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ
320/TB-UBND   31/10/2022   Về việc kết thúc việc đôn đốc thực hiện Kết luận thanh tra số 3148/KL-TTr ngày 09 tháng 11 năm 2018 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
318/TB-UBND   31/10/2022   Về việc kết thúc đôn đốc việc thực hiện Kết luận thanh tra số 563/KL-TTr ngày 09 tháng 3 năm 2018 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
317/TB-UBND   31/10/2022   Về việc kết thúc việc đôn đốc thực hiện Kết luận thanh tra số 843/KL-TTr ngày 20 tháng 3 năm 2020 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
2679/SNV-KLTTr   24/10/2022   Thanh tra công tác Nội vụ tại Ủy ban nhân dân huyện Đăk Glei theo Quyết định số 1382/QĐ-SNV ngày 25/7/2022 của Giám đốc Sở Nội vụ
116/TB-SNV   11/10/2022   Về việc công khai các Quyết định về công tác cán bộ tại Sở Nội vụ
117/TB-SNV   11/10/2022   Kết quả thực hiện Kết luận thanh tra số 2026/SNV-KLTTr ngày 17/8/2022 của Giám đốc Sở Nội vụ về thanh tra công tác Nội vụ tại Sở Y tế theo Quyết định số 279/QĐ-SNV ngày 12/4/2022 của Giám đốc Sở Nội vụ
2461/SNV-KLTTr   30/09/2022   Thanh tra công tác Nội vụ tại Ủy ban nhân dân huyện Kon Rẫy theo Quyết định số 805/QĐ-SNV ngày 27/5/2022 của Giám đốc Sở Nội vụ
530/QĐ-UBND   14/09/2022   Về việc tặng danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh” cho cá nhân ngành giáo dục và đào tạo thành phố Kon Tum từ năm học 2019-2020 đến năm học 2021-2022
528/QĐ-UBND   14/09/2022   Tặng “Cờ thi đua của Ủy ban nhân dân tỉnh” năm học 2021-2022
Tổng: 313 Văn bản. Trang 1 Trong tổng số 21 Trang.
Chuyển tới trang: