Từ khóa:
Năm ban hành: Số lượng kết quả:
Số hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tải về
906/QĐ-UBND   31/12/2019   Về việc khen thưởng thành tích trong Phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2019
907/QĐ-UBND   31/12/2019   Khen thưởng thành tích trong công tác xây dựng chính quyền điện tử tỉnh Kon Tum
1925/QĐ-TTg   30/12/2019   Về việc tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ
900/QĐ-UBND   30/12/2019   Về việc khen thưởng thành tích trong Phong trào thi đua nhân kỷ niệm 10 năm ngày thành lập Ngân hàng Thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam - chi nhánh Kon Tum
884/QĐ-UBND   23/12/2019   Khen thưởng thành tích 15 năm thực hiện Chỉ thị 32-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn tỉnh Kon Tum
866/QĐ-UBND   18/12/2019   Về việc khen thưởng thành tích trong đầu tư, thi công dự án theo đúng tiến độ, góp phần xây dựng thành phố Kon Tum đạt tiêu chuẩn về phát triển cơ sở hạ tầng và kiến trúc, cảnh quan đô thị loại II
1760/QĐ-TTg   05/12/2019   Về việc tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ
261/QĐ-SNV   22/11/2019   Quyết định ban hành Quy chế hoạt động trang thông tin điện tử Sở Nội vụ
253/QĐ-SNV   18/11/2019   Công bố Hệ thống QLCL phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 9001:2015 tại Sở Nội vụ
1997/QĐ-CTN   15/11/2019   Về việc tặng huân chương lao động
1639/QĐ-TTg   15/11/2019   Về việc tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ
14/2019/TT-BNV   15/11/2019   Quy định tặng Kỷ niệm chương về các lĩnh vực thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ Nội vụ
817/QĐ-UBND   12/11/2019   Về việc khen thưởng thành tích trong Tổng Điều tra Dân số và Nhà ở năm 2019 trên địa bàn tỉnh Kon Tum
817/QĐ-UBND   12/11/2019   Về việc khen thưởng thành tích trong Tổng Điều tra Dân số và Nhà ở năm 2019 trên địa bàn tỉnh Kon Tum
13/2019/TT-BNV   06/11/2019   Hướng dẫn một số quy định về cán bộ, công chức, người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, thông, tổ dân phố
Tổng: 98 Văn bản. Trang 1 Trong tổng số 7 Trang.
Chuyển tới trang: