Từ khóa:
Năm ban hành: Số lượng kết quả:
Số hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tải về
02/BB-SNV   16/11/2023   Biên bản công khai bản kê khai tài sản thu nhập năm 2022
473/QĐ-SNV   24/04/2023   Về việc thanh tra ngành Nội vụ theo Kế hoạch năm 2023 tại Sở Xây dựng
29/TB-HCTH   04/04/2023   Về việc công khai minh bạch theo quy định của Luật Phòng, chống tham nhũng tại Sở Nội vụ năm 2023 (đợt 2)
132/QĐ-UBND   29/03/2023   Khen thưởng thành tích trong Phong trào thi đua năm 2022 đối với Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh
98/QĐ-UBND   20/03/2023   Khen thưởng thành tích trong Phong trào thi đua năm 2022 đối với Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh
117/QĐ-UBND   20/03/2023   Khen thưởng thành tích trong Phong trào thi đua năm 2022 đối với Thanh tra tỉnh
120/QĐ-UBND   20/03/2023   Khen thưởng thành tích trong Phong trào thi đua năm 2022 đối với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy
111/QĐ-UBND   16/03/2023   Khen thưởng thành tích trong Phong trào thi đua năm 2022 đối với Báo Kon Tum
109/QĐ-UBND   16/03/2023   Khen thưởng thành tích trong Phong trào thi đua năm 2022 đối với Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh
36/BC-SNV   14/03/2023   Kết quả thực hiện kết luận thanh tra quý I năm 2023
30/BC-SNV   13/03/2023   Công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, đơn thư kiến nghị, phản ánh của công dân tháng quý I năm 2023 và chương trình công tác quý II năm 2023
97/QĐ-UBND   10/03/2023   Khen thưởng thành tích trong Phong trào thi đua năm 2022 đối với Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh
98/QĐ-UBND   10/03/2023   Khen thưởng thành tích trong Phong trào thi đua năm 2022 đối với Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh
91/QĐ-UBND   08/03/2023   Khen thưởng thành tích trong Phong trào thi đua năm 2022 đối với Sở Tài chính
87/QĐ-UBND   02/03/2023   Khen thưởng thành tích xuất sắc tại Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (Giải Búa liềm vàng) lần thứ VII năm 2022
Tổng: 374 Văn bản. Trang 1 Trong tổng số 25 Trang.
Chuyển tới trang: