Từ khóa:
Năm ban hành: Số lượng kết quả:
Số hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tải về
577/QĐ-UBND   20/11/2023   Về phê duyệt sửa đổi, bổ sung quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính ngành Nội vụ áp dụng trên địa bàn tỉnh Kon Tum
97/TB-SNV   01/11/2023   Về việc công khai minh bạch theo quy định của Luật Phòng, chống tham nhũng tại Sở Nội vụ năm 2023 (đợt 5)
648/QĐ-SNV   31/10/2023   Về việc phân công nhiệm vụ công tác của Giám đốc Sở; các Phó Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Kon Tum
39/KL-TTr   30/10/2023   Kết luận Xác minh tài sản, thu nhập đối với ông Vũ Quang Dũng, Trưởng Ban Tôn giáo, Sở Nội vụ
KL-Ttr   01/10/2023   Kết luận Xác minh tài sản, thu nhập đối với ông Đỗ Ngọc Lượng, Trưởng phòng Quản lý Văn thư - Lưu trữ, Sở Nội vụ
200/BC-SNV   14/09/2023   Kết quả thực hiện kết luận thanh tra 09 tháng đầu năm 2023
204/BC-SNV   14/09/2023   Công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo 09 tháng đầu năm 2023 và phương hướng, nhiệm vụ các tháng cuối năm 2023
2459/KLTTr-SNV   06/09/2023   Công bố kết luận thanh tra tại Sở Tài nguyên và môi trường
71/TB-SNV   04/08/2023   Thông báo Kết quả kiểm tra việc thực hiện kết luận thanh tra ngành nội vụ tại Ủy ban nhân dân thành phố Kon Tum
72/TB-SNV   04/08/2023   Thông báo Kết quả kiểm tra việc thực hiện kết luận thanh tra ngành Nội vụ tại Ủy ban nhân dân huyện Tu Mơ Rông
1692/KLTTr-SNV   04/07/2023   Kết luận thanh tra công tác nội vụ tại Sở Xây dựng
51/KH-SNV   21/06/2023   Kế hoach Kiểm tra việc thực hiện kết luận thanh tra ngành nội vụ đối với các kết luận thanh tra đã hết thời hạn đôn đốc thực hiện
111/BC-SNV   15/06/2023   Kết quả thực hiện kết luận thanh tra 06 tháng đầu năm 2023
113/BC-SNV   15/06/2023   Công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo 06 tháng đầu năm 2023 và phương hướng, nhiệm vụ 06 tháng cuối năm 2023
116/BC-SNV   15/06/2023   Kết quả thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng 6 tháng đầu năm 2023 và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023
Tổng: 393 Văn bản. Trang 1 Trong tổng số 27 Trang.
Chuyển tới trang: