Từ khóa:
Năm ban hành: Số lượng kết quả:
Số hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tải về
18/QĐ-UBND   21/03/2020   Về việc khen thưởng thành tích trong đợt cao điểm tấn công, trấn áp các loại tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự trong dịp Tết Nguyên đán Canh Tý 2020
75/QĐ-SNV   18/03/2020   quy chế tiếp nhận, xử lý thông tin qua đường dây điện thoại nóng và hộp thư điện tử công vụ của Sở Nội vụ tỉnh Kon Tum
74/QĐ-SNV   18/03/2020   Quyết định ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn các đơn vị thuộc Sở và quy chế làm việc của Sở Nội vụ tỉnh Kon Tum
74/QĐ-HĐTĐKT   12/03/2020   QUYẾT ĐỊNH Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Sở Nội vụ tỉnh Kon Tum
70/QĐ-SNV   12/03/2020   QĐ thành lập hội đồng Thi đua khen thưởng Sở Nội vụ
146/QĐ-UBND   10/03/2020   Về việc khen thưởng thành tích trong phong trào thi đua năm 2019 đối với huyện Đăk Glei
145/QĐ-UBND   10/03/2020   Về việc khen thưởng thành tích nhân kỷ niệm 05 năm Ngày thành lập huyện Ia H’Drai (11/3/2015 - 11/3/2020)
144/QĐ-UBND   10/03/2020   Về việc khen thưởng thành tích trong phong trào thi đua nhân kỷ niệm 15 năm ngày thành lập Ngân hàng Thương mại cổ phần Công thương Việt Nam - Chi nhánh Kon Tum
60/QĐ-SNV   04/03/2020   Quyết định về việc phân công nhiệm vụ Ban Giám đốc Sở Nội vụ
130/QĐ-UBND   03/03/2020   Danh mục công bố thủ tục hành chính chuẩn hóa ngành Nội vụ thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan hành chính nhà nước các cấp trên địa bàn tỉnh Kon Tum (kèm theo QĐ 130/QĐ-UBND ngày 03/3/2020 của UBND tỉnh)
130/QĐ-UBND   03/03/2020   Về việc công bố thủ tục hành chính chuẩn hóa ngành Nội vụ thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan hành chính nhà nước các cấp trên địa bàn tỉnh Kon Tum
110/QĐ-UBND   25/02/2020   Về việc khen thưởng thành tích xuất sắc trong xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới năm 2019
108/QĐ-UBND   25/02/2020   Về việc khen thưởng thành tích trong quá trình tham mưu xây dựng, thành lập thị trấn Măng Đen, huyện Kon Plông
89/QĐ-UBND   20/02/2020   Về việc khen thưởng thành tích xuất sắc trong xây dung xã chuẩn nông thêm mới năm 2019
78/QĐ-UBND   13/02/2020   Về việc khen thưởng thành tích trong việc triển khai thực hiện Đề án “Tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ, nhân dân vùng biên giới, hải đảo giai đoạn 2017-2019” trên khu vực biên giới tỉnh Kon Tum
Tổng: 111 Văn bản. Trang 1 Trong tổng số 8 Trang.
Chuyển tới trang: