Từ khóa:
Năm ban hành: Số lượng kết quả:
Số hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tải về
99/BC-SNV   10/06/2022   Kết quả thực hiện kết luận thanh tra 6 tháng đầu năm 2022
98/BC-SNV   10/06/2022   Công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, đơn thư kiến nghị, phản ánh của công dân 6 tháng đầu năm 2022 và chương trình công tác 6 tháng cuối năm 2022
34/BC-SNV   11/03/2022   Báo cáo kết quả thực hiện các KLTT Quý I năm 2022
33/BC-SNV   11/03/2022   Báo cáo công tác thanh tra quý I-2022
426/SNV-TTr   24/02/2022   Văn bản trả lời bà Phạm Thị Hồng
174/SNV-KLTTr   20/01/2022   Kết luận thanh tra công tác nội vụ tại UBND huyện Sa thầy
316/BC-SNV   22/12/2021   Công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, đơn thư phản ánh của công dân năm 2021 và chương trình công tác năm 2022
306/BC-SNV   15/12/2021   Kết quả thực hiện kết luận thanh tra năm 2021
302/BC-SNV   10/12/2021   Báo cáo công tác phòng chống tham nhũng năm 2021
3226/SNV-TTr   06/12/2021   trả lời đơn kiến nghị, phản ánh của ông Lê Viết Sĩ
2874/SNV-KLTTr   01/11/2021   thông báo kết luận thanh tra tại Sở Văn hóa, thể thao và Du lịch
230/BC-SNV   14/09/2021   Kết quả thực hiện kết luận thanh tra 9 tháng năm 2021
232/BC-SNV   14/09/2021   Công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, đơn thư phản ánh của công dân 9 tháng năm 2021 và chương trình công tác 3 tháng cuối năm 2021
2249/SNV-KLTT   31/08/2021   Kết luận Thanh tra công tác Nội vụ tại Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh
2027/SNV-KLTT   10/08/2021   Kết luận Thanh tra công tác Nội vụ tại UBND huyện Đăk Hà
Tổng: 19 Văn bản. Trang 1 Trong tổng số 2 Trang.
Chuyển tới trang: