Số/Kí hiệu
72/TB-SNV
Ngày ban hành
04/08/2023
Người ký
Trích yếu
Thông báo Kết quả kiểm tra việc thực hiện kết luận thanh tra ngành Nội vụ tại Ủy ban nhân dân huyện Tu Mơ Rông
Cơ quan ban hành
Hiệu lực
Còn hiệu lực
Hình thức văn bản
Thông báo, công bố các Kết luận Thanh tra
Lĩnh vực