Từ khóa:
Năm ban hành: Số lượng kết quả:
Số hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tải về
155/QĐ-SNV   09/07/2020   QĐ kiện toàn Tổ công tác bảo vệ bí mật nhà nước tại Sở Nội vụ
144/QĐ-SNV   16/06/2020   QĐ người phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí
145/QĐ-SNV   16/06/2020   quy chế tiếp nhận, xử lý thông tin qua đường dây điện thoại nóng và hộp thư điện tử công vụ của Sở Nội vụ tỉnh Kon Tum
140/QĐ-SNV   09/06/2020   Quyết định ban hành Quy chế nâng lương thường xuyên, nâng lương trước hạn đối với công chức Sở Nội vụ
137/QĐ-SNV   03/06/2020   Quy chế chi tiêu nội bộ và quản lý tài sản công tại Sở Nội vụ tỉnh Kon Tum
134/QĐ-SNV   29/05/2020   Quy chế thực hiện công tác văn thư, lưu trữ tại Sở Nội vụ
130/QĐ-SNV   29/05/2020   về việc phân công nhiệm vụ công tác của Giám đốc và các Phó Giám đốc Sở Nội vụ
73/TB-SNV   13/04/2020   Thông báo GĐ Sở về công tác tham mưu trình BCSĐ
74/QĐ-SNV   18/03/2020   Quyết định ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn các đơn vị thuộc Sở và quy chế làm việc của Sở Nội vụ tỉnh Kon Tum
74/QĐ-HĐTĐKT   12/03/2020   QUYẾT ĐỊNH Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Sở Nội vụ tỉnh Kon Tum
70/QĐ-SNV   12/03/2020   QĐ thành lập hội đồng Thi đua khen thưởng Sở Nội vụ
60/QĐ-SNV   04/03/2020   Quyết định về việc phân công nhiệm vụ Ban Giám đốc Sở Nội vụ
21/QĐ-SNV   21/01/2020   Về việc ban hành Quy chế Tiếp nhận, xử lý, phát hành và quản lý văn bản điện tử trên hệ thống Quản lý văn bản và điều hành của Sở Nội vụ
261/QĐ-SNV   22/11/2019   Quyết định ban hành Quy chế hoạt động trang thông tin điện tử Sở Nội vụ
258/QĐ-SNV   18/09/2018   Quy chế cung cấp thông tin
Tổng: 37 Văn bản. Trang 1 Trong tổng số 3 Trang.
Chuyển tới trang: