Từ khóa:
Năm ban hành: Số lượng kết quả:
Số hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tải về
175/QĐ-SNV   28/03/2022   Ban hành Quy chế làm việc của Sở Nội vụ tỉnh Kon Tum
136/QĐ-SNV   02/03/2022   Ban hành Nội quy bảo vệ Bí mật nhà nước của Sở Nội vụ tỉnh Kon Tum
495/QĐ-SNV   24/12/2021   Phân công nhiệm vụ Giám đốc, các Phó Giám đốc Sở Nội vụ
448/QĐ-SNV   24/11/2021   Quyết định Ban hành Quy chế bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, kéo dài thời gian giữ chức vụ, từ chức, miễn nhiệm đối với công chức Sở Nội vụ
450/QĐ-SNV   24/11/2021   QĐ. ban hành quy chế chi tiêu nội bộ tại Sở Nội vụ tỉnh Kon Tum
451/QĐ-SNV   24/11/2021   QĐ ban hành Quy chế quản lý và sử dụng tài sản công tại Sở Nội vụ tỉnh Kon Tum
449/QĐ-SNV   24/11/2021   Quyết định ban hành Quy chế nâng lương thường xuyên, trước hạn đối với công chức Sở Nội vụ 2021
429/QĐ-SNV   27/10/2021   Quyết định ban hành quy chế hoạt động của Ban chỉ đạo phòng chống Covid 19 của Sở Nội vụ
369/QĐ-SNV   08/09/2021   Thành lập Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tại Sở Nội vụ
367/QĐ-SNV   08/09/2021   Quyết định Ban hành Nội quy tiếp công dân tại Sở Nội vụ
369/QĐ-SNV   08/09/2021   Thành lập Ban chỉ đạo phòng chống Covid Sở Nội vụ
366/QĐ-SNV   08/09/2021   Quy chế phối hợp tiếp công dân Sở Nội vụ
92/TB-SNV   27/08/2021   Thông báo số điện thoại đường dây nóng Sở Nội vụ tỉnh Kon Tum
350/QĐ-SNV   27/08/2021   Ban hành quy chế tiếp nhận, xử lý thông tin qua đường dây điện thoại nóng và hộp thư công vụ Sở Nội vụ tỉnh Kon Tum
336/QĐ-SNV   12/08/2021   Quy trình giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh Sở Nội vụ
Tổng: 53 Văn bản. Trang 1 Trong tổng số 4 Trang.
Chuyển tới trang: