Thứ 7, Ngày 05/12/2020 -

Khai giảng Lớp BD nghiệp vụ tin học văn phòng cho người hoạt động không chuyên trách cấp xã năm 2020

Ngày đăng: 25/11/2020
Triển khai kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng năm 2020 đã được Ủy ban nhân dân tỉnh tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 1378/QĐ-UBND ngày 10/12/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc giao chỉ tiêu kế hoạch và dự toán ngân sách nhà nước năm 2020.

Hội nghị tập huấn cải cách hành chính năm 2020

Ngày đăng: 28/10/2020
Thực hiện Kế hoạch số 229/KH-UBND ngày 05/02/2020 của UBND tỉnh về tuyên truyền công tác cải cách hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Kon Tum năm 2020, trong ngày 27/10/2020, Sở Nội vụ phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức Hội nghị tập huấn, bồi dưỡng nâng cao năng lực chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ năng cho hơn 70 công chức nhiệm vụ tham mưu cải cách hành chính của các cơ quan, đơn vị cấp tỉnh, huyện trên địa bàn tỉnh.

Khai giảng lớp tiếng Bahnar

Ngày đăng: 19/10/2020

Tổ chức lại Trung tâm Khuyến công - Xúc tiến thương mại và tư vấn công nghiệp

Ngày đăng: 27/03/2019

Ngày 12/3/2019 Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Quyết định số 136/QĐ-UBND về Tổ chức lại Trung tâm Khuyến công Xúc tiến thương mại và tư vấn công nghiệp trực thuộc Sở Công Thương.

Thành lập Trung tâm Môi trường và Dịch vụ đô thị huyện Ia H’Drai

Ngày đăng: 27/03/2019
              Ngày 6/3/2019 Chủ tịch  Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành  Quyết định số 122/QĐ-UBND về  Thành lập Trung tâm Môi trường và Dịch vụ đô thị huyện Ia H’Drai.  Theo đó,   Trung tâm Môi trường và Dịch vụ đô thị huyện Ia H’Drai

Thông báo tuyển dụng công chức các cơ quan, tổ chức hành chính cấp tỉnh, cấp huyện năm 2020

Ngày đăng: 10/11/2020
Thực hiện Kế hoạch số 4172/KH-UBND ngày 06 tháng 11 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở Nội vụ tỉnh Kon Tum thông báo tuyển dụng công chức các cơ quan, tổ chức hành chính cấp tỉnh, cấp huyện năm 2020 như sau:
Tin video
Thống kê truy cập
Hiện đang có 10625 người đang online Tổng 45.038.804 lượt truy cập