Thứ 5, Ngày 08/12/2022 -

Hưởng ứng chiến dịch làm sạch mã độc trên không gian mạng năm 2022

Ngày đăng: 30/08/2022
​​​​​​​Triển khai thực hiện công văn số 1298/CATTT-NCSC ngày 23 tháng 8 năm 2022 của Cục An toàn thông tin - Bộ Thông tin và Truyền thông về việc triển khai chiến dịch làm sạch mã độc trên không gian mạng năm 2022.

Kế hoạch thúc đẩy phát triển và sử dụng Nền tảng Bản đồ số quốc gia trên địa bàn tỉnh

Ngày đăng: 29/08/2022
Thực hiện Quyết định số 1137/QĐ-BTTTT ngày 23 tháng 6 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông về phê duyệt kế hoạch của Bộ Thông tin và Truyền thông thúc đẩy phát triển và sử dụng Nền tảng bản đồ số quốc gia; Với mục đích thúc nhằm đẩy phát triển và sử dụng Nền tảng Bản đồ số quốc gia đã đạt các tiêu chí theo quy định của Bộ Thông tin và Truyền thông, góp phần xây dựng chính phủ số, kinh tế số, xã hội số trên địa bàn tỉnh, ngày 22/08/2022, Uỷ ban nhân dân tỉnh Kon Tum đã ban hành Kế hoạch số 2752/KH-UBND về thúc đẩy phát triển và sử dụng Nền tảng Bản đồ số quốc gia trên địa bàn tỉnh Kon Tum.

Hội nghị công bố Chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính năm 2021 và Chỉ số cải cách hành chính năm 2021 của các bộ, cơ quan ngang bộ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Ngày đăng: 27/05/2022
Sáng ngày 25/5, tại trụ sở Bộ Nội vụ, Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ tổ chức Hội nghị công bố Chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính năm 2021 và Chỉ số cải cách hành chính năm 2021 của các bộ, cơ quan ngang bộ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Công bố Chỉ số cải cách hành chính và Chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước năm 2020

Ngày đăng: 27/06/2021
Chiều ngày 24/6, Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ tổ chức Hội nghị trực tuyến công bố Chỉ số cải cách hành chính năm 2020 của các bộ, cơ quan ngang bộ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (PAR INDEX 2020) và Chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước năm 2020 (SIPAS 2020). 

Kết quả phiên họp trực tuyến Ủy ban nhân dân tỉnh với các địa phương tháng 9 năm 2022

Ngày đăng: 19/10/2022
Ủy ban nhân dân tỉnh vừa ban hành Thông báo số 301/TB-UBND ngày 13 tháng 10 năm 2022 thông báo kết quả phiên họp trực tuyến Ủy ban nhân dân tỉnh với các địa phương tháng 9 năm 2022.

Thư chúc mừng ngày 20/10

Ngày đăng: 18/10/2022

Hội nghị trực tuyến quán triệt chỉ đạo của Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh về nâng cao Chỉ số Cải cách hành chính (PARINDEX), Chỉ số Hiệu quả quản trị và hành chính công (PAPI)

Ngày đăng: 12/09/2022
Chiều ngày 09/9, Sở Nội vụ chủ trì tổ chức Hội nghị trực tuyến với các huyện, thành phố quán triệt chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh về nâng cao Chỉ số Cải cách hành chính (PARINDEX), Chỉ số Hiệu quả quản trị và hành chính công (PAPI).

Hợp nhất quy định về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức

Ngày đăng: 24/08/2022
Ngày 16/8, Bộ trưởng Bộ Nội vụ đã ký xác thực Văn bản hợp nhất số 6/VBHN-BNV ban hành Nghị định về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức. Theo đó, Nghị định này quy định về nội dung, chương trình, hình thức và quản lý đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức, cụ thể:

Triển khai Nghị quyết 95/NQ-CP ngày 01/8/2022 của Chính phủ về Phiên họp chuyên đề về xây dựng pháp luật tháng 7 năm 2022 của Chính phủ

Ngày đăng: 18/08/2022
Ủy ban nhân dân tỉnh vừa ban hành Văn bản số 2570/UBND-NC ngày 09 tháng 8 năm 2022 gửi các sở, ban ngành thuộc tỉnh; Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố yêu cầu theo chức năng, nhiệm vụ của ngành, địa phương triển khai việc tuyên truyền Nghị quyết 95/NQ-CP ngày 01/8/2022 của Chính phủ về Phiên họp chuyên đề về xây dựng pháp luật tháng 7 năm 2022 của Chính phủ tại cơ quan, đơn vị, địa phương; nghiên cứu tham gia ý kiến hoặc tham mưu cấp thẩm quyền tham gia ý kiến đối với dự thảo các Luật khi có đề nghị của các bộ, ngành Trung ương liên quan.

Tổ chức lại Trung tâm Khuyến công - Xúc tiến thương mại và tư vấn công nghiệp

Ngày đăng: 27/03/2019

Ngày 12/3/2019 Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Quyết định số 136/QĐ-UBND về Tổ chức lại Trung tâm Khuyến công Xúc tiến thương mại và tư vấn công nghiệp trực thuộc Sở Công Thương.

Tổ chức lớp bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng nghiệp vụ công tác dân vận chính quyền, xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ ở xã, phường, thị trấn năm 2022 trên địa bàn tỉnh Kon Tum

Ngày đăng: 29/11/2022
Sáng ngày 22/11, Sở Nội vụ phối hợp với Phân hiệu Trường Đại học Nội vụ Hà Nội tại tỉnh Quảng Nam tổ chức lớp bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng nghiệp vụ công tác dân vận chính quyền, xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ ở xã, phường, thị trấn năm 2022 trên địa bàn tỉnh Kon Tum.

Kế hoạch số 39/KH-SNV ngày 18/10/2022 của Sở Nội vụ về phòng, chống tác hại của thuốc lá năm 2022

Ngày đăng: 18/10/2022
​​​​​​​Thực hiện Kế hoạch số 913/KH-BCĐ ngày 23 tháng 02 năm 2022 của Ban Chỉ đạo Phòng, chống tác hại của thuốc lá tỉnh Kon Tum về phòng chống tác hại của thuốc lá năm 2022; Sở Nội vụ ban hành Kế hoạch số 39/KH-SNV ngày 18/10/2022 về phòng, chống tác hại của thuốc lá tại Sở Nội vụ năm 2022 với một số nội dung cụ thể như sau:

Tuyên truyền, hưởng ứng Cuộc thi tìm hiểu về biển, đảo Việt Nam và Giải báo chí “Giảm ô nhiễm nhựa đại dương” năm 2022.

Ngày đăng: 10/10/2022
Thực hiện Văn bản số 1260-CV/BTGTU, ngày 26 tháng 8 năm 2022 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về tuyên truyền, hưởng ứng Cuộc thi “Tìm hiểu về biển, đảo Việt Nam và 40 năm Công ước Liên Hợp quốc về Luật biển năm 1982”; Văn bản số 981/BTC ngày 28 tháng 07 năm 2022 của Ban Tổ chức Giải Báo chí “Giảm ô nhiễm nhựa đại dương” năm 2022.

Triển khai tuyên truyền ngày Chuyển đổi số (10/10) và Phổ cập Bộ nhận diện Ngày Chuyển đổi số quốc gia

Ngày đăng: 10/10/2022
​​​​​​​Thực hiện Kế hoạch số 3164/KH-UBND ngày 23 tháng 9 năm 2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum về triển khai Ngày Chuyển đổi số quốc gia 10/10 trên địa bàn tỉnh Kon Tum năm 2022; Văn bản số 3271/UBND-KGVX ngày 03 tháng 10 năm 2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phổ cập bộ nhận diện Ngày Chuyển đổi số quốc gia;

Triển khai thực hiện Kết luận của Ban chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 tại phiên họp thứ 17   

Ngày đăng: 10/10/2022
Thực hiện Văn bản số 3242/UBND-KGVX ngày 29 tháng 9 năm 2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc triển khai kết luận của Ban chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 tại phiên họp thứ 17; Kế hoạch số 4015/KH-SYT ngày 27 tháng 9 năm 2022 của Sở Y tế triển khai Chiến dịch truyền thông phòng, chống dịch COVID-19 trong tình hình mới với chủ đề “Vì một Việt Nam vững và khỏe mạnh”.

Khai giảng khóa bồi dưỡng đối với lãnh đạo, quản lý cấp Sở, cấp huyện và tương đương năm 2022 tại tỉnh Kon Tum

Ngày đăng: 17/11/2022
​​​​​​​Triển khai thực hiện Công văn số 3242/UBND-KTTH ngày 19/11/2018 của UBND tỉnh về triển khai thực hiện Chỉ thị số 28/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh bồi dưỡng trước khi thực hiện bổ nhiệm chức vụ lãnh đạo, quản lý đối với cán bộ, công chức, viên chức và triển khai thực hiện Quyết định số 1168/QĐ-UBND ngày 10/12/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc giao chỉ tiêu kế hoạch và dự toán ngân sách nhà nước năm 2022.

Tổ chức khai giảng lớp bồi dưỡng tiếng dân tộc thiểu số (tiếng ba na)

Ngày đăng: 04/10/2022
Triển khai thực hiện Quyết định số 380/QĐ-UBND ngày 29 tháng 6 năm 2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc giao mục tiêu, nhiệm vụ và dự toán ngân sách Trung ương năm 2022 thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh Kon Tum.

Ban hành Thông tư quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và xếp lương đối với viên chức thuộc chuyên ngành thông tin và truyền thông

Ngày đăng: 31/08/2022
Ngày 26/8/2022, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Thông tư số 13/2022/TT-BTTTT quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và xếp lương đối với viên chức biên tập viên, phóng viên, biên dịch viên và đạo diễn truyền hình thuộc chuyên ngành thông tin và truyền thông.

Quy định mới về Viên chức văn hóa cơ sở

Ngày đăng: 25/08/2022
Ngày 07/7/2022 Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã ký ban hành Thông tư số 03/2022/TT-BVHTTDL về mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và xếp lương viên chức chuyên ngành văn hóa cơ sở.

Quy định cơ sở dữ liệu quốc gia về công tác tiếp công dân, xử lý đơn, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh

Ngày đăng: 25/08/2022
Ngày 23/8/2022, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 55/2022/NĐ-CP về quy định Cơ sở dữ liệu quốc gia về công tác tiếp công dân, xử lý đơn, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh. Nghị định số 55/2022/NĐ-CP của Chính phủ quy định: Cơ sở dữ liệu quốc gia về công tác tiếp công dân, xử lý đơn, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh (sau đây gọi tắt là Cơ sở dữ liệu) là tập hợp thông tin về việc khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của cơ quan, tổ chức, cá nhân và thông tin, dữ liệu về công tác tiếp công dân, xử lý đơn, giải quyết khiếu nại, tố cáo và xử lý kiến nghị, phản ánh của cơ quan có thẩm quyền được chuẩn hóa, số hóa, lưu trữ, quản lý bằng cơ sở hạ tầng thông tin theo quy định của Nghị định này và pháp luật khác có liên quan.

Tăng cường năng lực đội ngũ cán bộ, công chức thực hiện công tác cải cách hành chính giai đoạn 2022-2030

Ngày đăng: 23/11/2022
​​​​​​​Bộ Nội vụ vừa ban hành Quyết định số 905/QĐ-BNV ngày 17/11/2022 phê duyệt Đề án “Tăng cường năng lực đội ngũ cán bộ, công chức thực hiện công tác cải cách hành chính giai đoạn 2022-2030”.

Hội thảo khoa học về đổi mới khoa học về đổi mới cơ chế quản lý, tổ chức lại hệ thống đơn vị sự nghiệp công lập

Ngày đăng: 23/11/2022
​​​​​​​Sáng ngày 21/11/2022, tại tỉnh Bình Định, Bộ Nội vụ tổ chức Hội thảo khoa học về đổi mới khoa học về đổi mới cơ chế quản lý, tổ chức lại hệ thống đơn vị sự nghiệp công lập. Tham dự Hội nghị có lãnh đạo các Bộ, ngành ở Trung ương và đại diện 25 đơn vị, địa phương tham gia. Đồng chí Nguyễn Trọng Thừa, Thứ trưởng Bộ Nội vụ đã phát biểu khai mạc và đề dẫn Hội thảo.

Tổng kết 20 năm thực hiện Nghị quyết 23-NQ/TW, ngày 12-3-2003 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc vì dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh

Ngày đăng: 18/11/2022
​​​​​​​Triển khai thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TW ngày 12-3-2003 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa IX , các cấp, các ngành nghiêm túc thực hiện việc tuyên truyền, quán triệt nội dung Nghị quyết 23-NQ/TW cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động.

Triển khai các giải pháp khắc phục tình trạng cán bộ, công chức, viên chức nghỉ việc, thôi việc

Ngày đăng: 16/11/2022
Ngày 14/11/2022, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Văn bản số 3847/UBND-NC về việc triển khai các giải pháp khắc phục tình trạng cán bộ, công chức, viên chức nghỉ việc, thôi việc.

Bảo đảm cho các cấp Hội Phụ nữ tham gia quản lý nhà nước theo Nghị định số 56/2012/NĐ-CP

Ngày đăng: 14/11/2022
Ngày 10/11/2022, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Văn bản số 3805/UBND-KGVX về việc bảo đảm cho các cấp Hội Phụ nữ tham gia quản lý nhà nước theo Nghị định số 56/2012/NĐ-CP.

Tăng cường công tác quản lý địa giới hành chính các cấp trên địa bàn tỉnh

Ngày đăng: 16/11/2022
Ngày 14/11/2022, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Văn bản số 3847/UBND-NC về việc triển khai các giải pháp khắc phục tình trạng cán bộ, công chức, viên chức nghỉ việc, thôi việc.

Phát động phong trào thi đua thực hiện Chương trình phát triển thanh niên tỉnh Kon Tum giai đoạn 2021-2030

Ngày đăng: 27/09/2022
Ngày 22/9/2022, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Văn bản số 3163/UBND-NC phát động phong trào thi đua thực hiện Chương trình phát triển thanh niên tỉnh Kon Tum giai đoạn 2021-2030.

Triển khai thực hiện Nghị quyết số 44/NQ-HĐND ngày 12/7/2022 của HĐND tỉnh

Ngày đăng: 09/08/2022
​​​​​​​Ngày 08/8/2022, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Văn bản số 2558/UBND-NC về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 44/NQ-HĐND ngày 12/7/2022 của HĐND tỉnh về phát triển thanh niên tỉnh Kon Tum. Nội dung của văn bản như sau:

Kiểm tra việc thực hiện công tác quản lý địa giới hành chính tại huyện Ia H’Drai

Ngày đăng: 05/08/2022
Trong 02 ngày 01-02/8/2022, Đoàn Kiểm tra của Sở Nội vụ theo Văn bản số 1798/SNV-XDCQ&TCBM do đồng chí Đoàn Văn Minh, Phó Giám đốc Sở Nội vụ làm Trưởng đoàn đã tiến hành kiểm tra việc thực hiện công tác quản lý địa giới hành chính về cột mốc địa giới hành chính tại huyện Ia H’Drai. Về phía huyện Ia H’Drai có đồng chí Bùi Văn Nhàng, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Ia H’Drai; đại diện Văn phòng HĐND-UBND huyện, Cơ quan Tổ chức - Nội vụ huyện, Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện; đại diện lãnh đạo Ủy ban nhân dân xã Ia Tơi; đại diện lãnh đạo Ủy ban nhân dân xã Ia Đal.

Ban hành Kế hoạch triển khai xây dựng Đề án đổi mới cơ chế quản lý, tổ chức lại hệ thống đơn vị sự nghiệp công lập

Ngày đăng: 29/07/2022
Ngày 25/7/2022, Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành Quyết định số 574/QĐ-BNV về việc ban hành Kế hoạch triển khai xây dựng Đề án đổi mới cơ chế quản lý, tổ chức lại hệ thống đơn vị sự nghiệp công lập. Thực hiện nhiệm vụ được giao tại Nghị quyết số 54/NQ-CP ngày 12 tháng 4 năm 2022 ban hành chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về kế hoạch cơ cấu lại nền kinh tế giai đoạn 2021-2025, Bộ Nội vụ xây dựng Kế hoạch triển khai xây dựng Đề án đổi mới cơ chế quản lý, tổ chức lại hệ thống đơn vị sự nghiệp công lập (viết tắt là Đề án).

Hội nghị trực tuyến triển khai Đề án “Xác định Chỉ số cải cách hành chính của các Bộ, cơ quan ngang Bộ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương” giai đoạn 2022 - 2030

Ngày đăng: 29/11/2022
​​​​​​​Sáng ngày 22/11, Bộ Nội vụ tổ chức Hội nghị trực tuyến với 63 điểm cầu tại các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương triển khai Đề án “Xác định Chỉ số cải cách hành chính của các Bộ, cơ quan ngang Bộ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương” giai đoạn 2022 - 2030 và Kế hoạch xác định Chỉ số cải cách hành chính năm 2022.

Tiếp tục triển khai thực hiện phương án tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính không phụ thuộc vào địa giới hành chính  trên địa bàn tỉnh

Ngày đăng: 26/10/2022
Ủy ban nhân dân tỉnh vừa ban hành Công văn số 3562/UBND-TTHCC ngày 22 tháng 10 năm 2022 về việc tiếp tục triển khai thực hiện phương án tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) không phụ thuộc vào địa giới hành chính trên địa bàn tỉnh.

Kế hoạch rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính nội bộ trong hệ thống hành chính nhà nước giai đoạn 2022-2025

Ngày đăng: 20/09/2022
Ngày 15/9/2022, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 1085/QĐ-TTg về ban hành kế hoạch rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính nội bộ trong hệ thống hành chính nhà nước giai đoạn 2022-2025.

Phê duyệt, nâng cấp và bãi bỏ Danh mục dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 thực hiện trên Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính tỉnh Kon Tum; phê duyệt Danh mục dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Kon Tum tích hợp, cung cấp trên Cổng Dịch vụ công quốc gia năm 2022

Ngày đăng: 18/08/2022
Ủy ban nhân dân tỉnh vừa ban hành Quyết định số 441/QĐ-UBND ngày 03 tháng 8 năm 2022 về việc phê duyệt, nâng cấp và bãi bỏ Danh mục dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 thực hiện trên Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính tỉnh Kon Tum; phê duyệt Danh mục dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Kon Tum tích hợp, cung cấp trên Cổng Dịch vụ công quốc gia năm 2022.

Triển khai Quyết định số 766/QĐ-TTg ngày 23/6/2022 của Thủ tướng Chính phủ

Ngày đăng: 15/08/2022
Ủy ban nhân dân tỉnh vừa ban hành Văn bản số 2502/UBND-TTHCC ngày 02/8/2022 gửi các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh; Ban Quản lý khu kinh tế tỉnh; Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố về việc triển khai Quyết định số 766/QĐ-TTg ngày 23/6/2022 của Thủ tướng Chính phủ.

Góp ý dự thảo lần 2 Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về công tác TĐKT trên địa bàn tỉnh Kon Tum

Ngày đăng: 07/10/2022
Thực hiện Công văn số 2538/UBND-NC ngày 05 tháng 8 năm 2022 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về chủ trương xây dựng Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh;

Ban hành Luật Thi đua, khen thưởng số 06/2022/QH15

Ngày đăng: 02/08/2022
​​​​​​​Quốc hội vừa thông qua Luật Thi đua, khen thưởng số 06/2022/QH15 tại kỳ họp thứ 3, ngày 15 tháng 6 năm 2022. Luật Thi đua, khen thưởng năm 2022 gồm 8 Chương, 96 Điều. Luật đã tập trung sửa đổi, bổ sung hoàn thiện hệ thống danh hiệu thi đua; hoàn thiện hệ thống hình thức khen thưởng; hoàn thiện chế định về thẩm quyền và trách nhiệm quản lý nhà nước về thi đua, khen thưởng; cải cách thủ tục hành chính trong thi đua, khen thưởng.

Ban hành Danh mục dịch vụ sự nghiệp công cơ bản, thiết yếu sử dụng ngân sách nhà nước thuộc ngành, lĩnh vực Nội vụ

Ngày đăng: 21/07/2022
​​​​​​​Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 765/QĐ-TTg ngày 23/6/2022 ban hành Danh mục dịch vụ sự nghiệp công cơ bản, thiết yếu sử dụng ngân sách nhà nước thuộc ngành, lĩnh vực Nội vụ.

Sở Nội vụ tổ chức tập huấn Hệ thống Quản lý hồ sơ lưu trữ điện tử

Ngày đăng: 07/03/2022
Thực hiện Kế hoạch số 247/KH-UBND ngày 25 tháng 01 năm 2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum về Kế hoạch triển khai thử nghiệm Hệ thống Quản lý hồ sơ lưu trữ điện tử tỉnh Kon Tum.

TẬP HUẤN VỀ NGHIỆP VỤ VĂN THƯ – LƯU TRỮ

Ngày đăng: 14/10/2021
Nhằm kịp thời cập nhật và bổ sung kiến thức về nghiệp vụ văn thư lưu trữ cho đội ngũ cán bộ, công chức trên địa bàn tỉnh, phòng Quản lý Văn thư - Lưu trữ, Sở Nội vụ đã tổ chức các lớp tập huấn công tác nghiệp vụ về văn thư, lưu trữ trên phần mềm quản lý văn bản điện tử VNPT iOffice.
Tin video
Thống kê truy cập
Hiện đang có 1203 người đang online Tổng 46.019.223 lượt truy cập