Thứ sáu, Ngày 28/01/2022 -

Tập huấn hướng dẫn, triển khai phần mềm quản lý cơ sở dữ liệu cán bộ, công chức, viên chức và cán bộ, công chức cấp xã trong các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Kon Tum
16:26 15/12/2021
Để đảm bảo tổ chức xây dựng, hoàn thiện cơ sở dữ liệu về cán bộ, công chức, viên chức chuẩn bị cho việc chuẩn hóa, cập nhật, bổ sung thông tin, đồng bộ dữ liệu về cơ sở dữ liệu Quốc gia theo Quyết định số 612/QĐ-BNV ngày 04 tháng 9 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc ban hành Kế hoạch triển khai Đề án xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về cán bộ, công chức, viên chức trong các cơ quan Nhà nước.
Tin video
Thống kê truy cập
Hiện đang có 1051 người đang online Tổng 45.408.148 lượt truy cập