Bạn đang ở :   Trang chủ
    Đăng Nhập
VBPL_CP
L?y ý ki?n ngu?i dân
Dân h?i co quan ch?c nang tr? l?i
Ti?p nh?n, ph?n h?i ki?n ngh? c?a doanh nghi?p
VBPL_KonTum
Góp ý web
VBPL_CP
LƯỢT TRUY CẬP
91.835

 TIN HOẠT ĐỘNG

9:33 SA | 08/08/2019

Ngày 07/08/2019, tại Hội trường Sở Nội vụ tổ chức Hội nghị Sơ kết thực hiện nhiệm vụ chính trị 6 tháng đầu năm và các giải pháp, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2019.

 TUYỂN DỤNG CÔNG CHỨC

7:54 SA | 14/04/2019

 

 THÔNG BÁO THÔNG TIN

 TIN CHUYÊN NGÀNH

7:29 SA | 27/03/2019

Ngày 12/3/2019 Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Quyết định số 136/QĐ-UBND về Tổ chức lại Trung tâm Khuyến công Xúc tiến thương mại và tư vấn công nghiệp trực thuộc Sở Công Thương.

  THI NÂNG NGẠCH CÔNG CHỨC

8:24 SA | 30/01/2018

 THÔNG BÁO
THÔNG TIN CHUNG
QC
HoChiMinh
Tạp chí CS
Nông thôn mới
Khoi nghiep
Website liên Kết