Bạn đang ở :   Trang chủ
    Đăng Nhập
VBPL_CP
L?y ý ki?n ngu?i dân
Dân h?i co quan ch?c nang tr? l?i
Ti?p nh?n, ph?n h?i ki?n ngh? c?a doanh nghi?p
VBPL_KonTum
Góp ý web
Tạp chí CS
LƯỢT TRUY CẬP
91.835

 TIN HOẠT ĐỘNG

10:50 SA | 03/10/2019

Thực hiện Kế hoạch số 347/KH-UBND ngày 15/02/2019 của UBND tỉnh về tuyên truyền công tác cải cách hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Kon Tum năm 2019, từ ngày 01-02/10/2019, Sở Nội vụ phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức Hội nghị tập huấn, bồi dưỡng nâng cao năng lực chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ năng cho hơn 170 công chức làm nhiệm vụ cải cách hành chính, công chức làm việc tại Bộ phận Một cửa các cơ quan, đơn vị cấp tỉnh, huyện, xã trên địa bàn tỉnh.

 

 TUYỂN DỤNG CÔNG CHỨC

7:54 SA | 14/04/2019

 

 THÔNG BÁO THÔNG TIN

 TIN CHUYÊN NGÀNH

7:29 SA | 27/03/2019

Ngày 12/3/2019 Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Quyết định số 136/QĐ-UBND về Tổ chức lại Trung tâm Khuyến công Xúc tiến thương mại và tư vấn công nghiệp trực thuộc Sở Công Thương.

  THI NÂNG NGẠCH CÔNG CHỨC

8:24 SA | 30/01/2018

 THÔNG BÁO
THÔNG TIN CHUNG
QC
Nông thôn mới
Khoi nghiep
HoChiMinh
Tạp chí CS
Website liên Kết