Từ khóa:
Năm ban hành: Số lượng kết quả:
Số hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tải về
141/TB-SNV   29/11/2022   Về việc công khai các Quyết định về công tác cán bộ tại Sở Nội vụ
116/TB-SNV   11/10/2022   Về việc công khai các Quyết định về công tác cán bộ tại Sở Nội vụ
51/BC-TKT   05/04/2022   Kết quả tự kiểm tra hoạt động tài chính, kế toán năm 2021
Tổng: 3 Văn bản. Trang 1 Trong tổng số 1 Trang.