Từ khóa:
Năm ban hành: Số lượng kết quả:
Số hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tải về
51/KH-SNV   21/06/2023   Kế hoach Kiểm tra việc thực hiện kết luận thanh tra ngành nội vụ đối với các kết luận thanh tra đã hết thời hạn đôn đốc thực hiện
116/BC-SNV   15/06/2023   Kết quả thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng 6 tháng đầu năm 2023 và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023
116/BC-SNV   15/06/2023   Kết quả thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng 6 tháng đầu năm 2023 và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023
473/QĐ-SNV   24/04/2023   Về việc thanh tra ngành Nội vụ theo Kế hoạch năm 2023 tại Sở Xây dựng
29/TB-HCTH   04/04/2023   Về việc công khai minh bạch theo quy định của Luật Phòng, chống tham nhũng tại Sở Nội vụ năm 2023 (đợt 2)
05/TB-HCTH   19/01/2023   Về việc công khai các Quyết định về công tác cán bộ tại Sở Nội vụ
02/BB-SNV   16/01/2023   Biên bản công khai bản kê khai tài sản thu nhập năm 2022
249/BC-SNV   16/12/2022   Kết quả thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng của Sở Nội vụ tỉnh Kon Tum năm 2022
249/BC-SNV   16/12/2022   Kết quả thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng của Sở Nội vụ tỉnh Kon Tum năm 2022
141/TB-SNV   29/11/2022   Về việc công khai các Quyết định về công tác cán bộ tại Sở Nội vụ
191/BC-SNV   26/10/2022   Kết quả thực hiện một số nội dung liên quan đến công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực
2626/SNV-TTr   18/10/2022   Báo cáo kết quả giải quyết đơn kiến nghị của ông A Thuých
116/TB-SNV   11/10/2022   Về việc công khai các Quyết định về công tác cán bộ tại Sở Nội vụ
160a/BC-SNV   14/09/2022   Kết quả công tác phòng, chống tham nhũng 09 tháng đầu năm 2022
117/BC-SNV   28/06/2022   Công tác phòng, chống tham nhũng 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022
Tổng: 30 Văn bản. Trang 1 Trong tổng số 2 Trang.
Chuyển tới trang: