Số/Kí hiệu
02/BB-SNV
Ngày ban hành
16/01/2023
Người ký
Trích yếu
Biên bản công khai bản kê khai tài sản thu nhập năm 2022
Cơ quan ban hành
Hiệu lực
Còn hiệu lực
Hình thức văn bản
Văn bản công khai
Lĩnh vực
Đính kèm