Từ khóa:
Năm ban hành: Số lượng kết quả:
Số hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tải về
869/QĐ-UBND   19/12/2019   Giao biên chế 2020
02/QĐ-UBND   30/01/2019   Giao biên chế 2019
394/QĐ-UBND   06/08/2018   Giao biên chế 2018
675/QĐ-ubnd   30/12/2016   Giao biên chế 2016-2017
Tổng: 4 Văn bản. Trang 1 Trong tổng số 1 Trang.