Số/Kí hiệu
KL-Ttr
Ngày ban hành
01/10/2023
Người ký
Trích yếu
Kết luận Xác minh tài sản, thu nhập đối với ông Đỗ Ngọc Lượng, Trưởng phòng Quản lý Văn thư - Lưu trữ, Sở Nội vụ
Cơ quan ban hành
Hiệu lực
Còn hiệu lực
Hình thức văn bản
Văn bản công khai
Lĩnh vực