Số/Kí hiệu
39/KL-TTr
Ngày ban hành
30/10/2023
Người ký
Trích yếu
Kết luận Xác minh tài sản, thu nhập đối với ông Vũ Quang Dũng, Trưởng Ban Tôn giáo, Sở Nội vụ
Cơ quan ban hành
Hiệu lực
Còn hiệu lực
Hình thức văn bản
Văn bản công khai
Lĩnh vực