Số/Kí hiệu
451/QĐ-SNV
Ngày ban hành
24/11/2021
Người ký
Trích yếu
QĐ ban hành Quy chế quản lý và sử dụng tài sản công tại Sở Nội vụ tỉnh Kon Tum
Cơ quan ban hành
Hiệu lực
Còn hiệu lực
Hình thức văn bản
Nội quy, Quy định, Quy chế, Phân công nhiệm vụ của Sở Nội vụ
Lĩnh vực