Số/Kí hiệu
648/QĐ-SNV
Ngày ban hành
31/10/2023
Người ký
Trích yếu
Về việc phân công nhiệm vụ công tác của Giám đốc Sở; các Phó Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Kon Tum
Cơ quan ban hành
Hiệu lực
Còn hiệu lực
Hình thức văn bản
Nội quy, Quy định, Quy chế, Phân công nhiệm vụ của Sở Nội vụ
Lĩnh vực