Số/Kí hiệu
204/BC-SNV
Ngày ban hành
14/09/2023
Người ký
Trích yếu
Công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo 09 tháng đầu năm 2023 và phương hướng, nhiệm vụ các tháng cuối năm 2023
Cơ quan ban hành
Hiệu lực
Còn hiệu lực
Hình thức văn bản
Thông báo, công bố các Kết luận Thanh tra
Lĩnh vực