Số/Kí hiệu
1692/KLTTr-SNV
Ngày ban hành
04/07/2023
Người ký
Trích yếu
Kết luận thanh tra công tác nội vụ tại Sở Xây dựng
Cơ quan ban hành
Hiệu lực
Còn hiệu lực
Hình thức văn bản
Thông báo, công bố các Kết luận Thanh tra
Lĩnh vực