Thứ 5, Ngày 29/02/2024 -

Danh bạ điện tử
Đơn vị
Chức vụ
Họ tên
Các phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc Sở Nội vụ
Địa chỉ liên hệ: số 240 - Bà Triệu - TP Kon Tum
-
Điện thoại 060.3867075
Họ tên Chức vụ Điện thoại Email
Lãnh đạo Sở
Nguyễn Văn Lân Giám đốc 0913486182 nvlan.snv@kontum.gov.vn
Lê Viết Nam Phó Giám đốc 0260 3916379 lvnam@kontum.gov.vn
Đoàn Văn Minh Phó Giám đốc 0905 037 779 doanvanminh-kontum@chinhphu.vn
Phòng Hành chính - Tổng hợp
Trần Ngọc Tuấn Chánh Thanh tra 0914060668 tranngoctuan-kontum@chinhphu.vn
Nguyễn Thị Thanh Hiền Phó phòng 0905355078 ntthien.snv@kontum.gov.vn
Nguyễn Văn Lâm Chuyên viên 0942.370.679 nvlam.snv@kontum.gov.vn
Trần Thị Lệ Huyền Chuyên viên 0987.727.299 ttlhuyen.snv@kontum.gov.vn
Nguyễn Đức Phán Chuyên viên 0914.508.556 ndphan.snv@kontum.gov.vn
Hà Xuân Nguyên Phó phòng 0938.970.036 hxnguyen.snv@kontum.gov.vn
Phòng Công chức, viên chức
Lê Thị Huệ Phó phòng 0973.033.087 lthue.snv@kontum.gov.vn
Nguyễn Trọng Tâm Trưởng phòng 0905.012.501 nttam.snv@kontum.gov.vn
Võ Trường Giang Phó phòng 01677.589.898 vtgiang.snv@kontum.gov.vn
Đặng Trần Minh Nghĩa Chuyên viên 0987.136.292 dtmnghia.snv@kontum.gov.vn
Trần Lý Gô Chuyên viên 0914.099.525 tlgo.snv@kontum.gov.vn
Phòng Xây dựng chính quyền và Tổ chức bộ máy
Hoàng Đình Phú Phó phòng 0905.222.779 hdphu.snv@kontum.gov.vn
Hoàng Ngọc Trường Trưởng phòng 0905.761.479 hntruong.snv@kontum.gov.vn
Lâm Quang Huy Phó phòng 0917.222.235 lqhuy.snv@kontum.gov.vn
Bùi Thị Hoa Chuyên viên 0935.972.338 bthoa.snv@kontum.gov.vn
Nguyễn Thu Minh Chuyên viên ntminh.snv@kontum.gov.vn
Phạm Hồng Tây Chuyên viên phtay.snv@kontum.gov.vn
Phạm Khắc Điệp Chuyên viên 01673.671.143 pkdiep.snv@kontum.gov.vn
Nguyễn Ngọc Nghĩa Chuyên viên 0972.838.131 nnnghia.snv@kontum.gov.vn
Phòng Thi đua - Khen thưởng
Trần Trung Hiếu Chuyên viên 0979.512.259 tthieu.snv@kontum.gov.vn
Nguyễn Văn Tuấn Trưởng phòng 0905162201 nvtuan.snv@kontum.gov.vn
Trần Thị Hòa Bình Phó phòng tthbinh.snv@kontum.gov.vn
Phòng quản lý Văn thư - Lưu trữ
Bùi Thị Thúy Nga Phó phòng 0935.077.386 bttnga.snv@kontum.gov.vn
Đỗ Ngọc Lượng Trưởng phòng dnluong.snv@kontum.gov.vn
Vũ Thị Tuyết Mai Phó phòng 0968257999
Thanh tra Sở
Nguyễn Thị Thanh Bình Chánh Thanh tra 0962.905.577 nttbinh.snv@kontum.gov.vn
Lê Thị Thu Hà Chuyên viên 01686.826.787 lttha.snv@kontum.gov.vn
Trần Quang Vinh Chuyên viên tqvinh.dakha@kontum.gov.vn
Ban Tôn giáo
Phạm Thị Vân Chuyên viên 0964.777.761 ptvan.snv@kontum.gov.vn
Vũ Quang Dũng Trưởng Ban 0987010982 vqdung.snv@kontum.gov.vn
Trương Thị Ngọc Anh Phó Trưởng Ban ttnanh.snv@kontum.gov.vn
Tin video
Thống kê truy cập
Hiện đang có 614 người đang online Tổng 47.178.151 lượt truy cập