Thứ 5, Ngày 23/01/2020 -

Danh bạ điện tử
Đơn vị
Chức vụ
Họ tên
Các phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc Sở Nội vụ
Địa chỉ liên hệ: số 240 - Bà Triệu - TP Kon Tum
-
Điện thoại 060.3867075
Họ tên Chức vụ Điện thoại Email
Lãnh đạo Sở
A Cường Giám đốc 0260.3530 779 acuong-kontum@chinhphu.vn
Lê Viết Nam Phó Giám đốc 0260 3916379 levietnam-kontum@chinhphu.vn
Nguyễn Thành Trung Phó Giám đốc 0260 391 087 nguyenthanhtrung-kontum@chinhphu.vn
Văn phòng Sở
Trần Ngọc Tuấn Chánh Văn phòng 0914060668 tranngoctuan-kontum@chinhphu.vn
Tin video
Thống kê truy cập
Hiện đang có 72 người đang online