Thứ 7, Ngày 05/12/2020 -

Danh bạ điện tử
Đơn vị
Chức vụ
Họ tên
Các phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc Sở Nội vụ
Địa chỉ liên hệ: số 240 - Bà Triệu - TP Kon Tum
-
Điện thoại 060.3867075
Họ tên Chức vụ Điện thoại Email
Lãnh đạo Sở
Nguyễn Văn Lân Giám đốc 0913486182 nvlan.snv@kontum.gov.vn
Lê Viết Nam Phó Giám đốc 0260 3916379 levietnam-kontum@chinhphu.vn
Nguyễn Thành Trung Phó Giám đốc 0260 391 087 nguyenthanhtrung-kontum@chinhphu.vn
Đoàn Văn Minh Phó Giám đốc 0905 037 779 doanvanminh-kontum@chinhphu.vn
Thanh tra Sở
Trần Ngọc Tuấn Chánh Thanh tra 0914060668 tranngoctuan-kontum@chinhphu.vn
Nguyễn Thị Thanh Hiền Phó Chánh Thanh tra 0905355078
Hoàng Đình Phú Phó Chánh Thanh tra 0905.222.779
Lê Thị Huệ Phó Chánh Thanh tra 0973.033.087
Nguyễn Văn Lâm Chuyên viên 0942.370.679
Vũ Thị Huệ Chuyên viên 0966.788.882
Trần Thị Lệ Huyền Chuyên viên 0987.727.299
Nguyễn Đức Phán Chuyên viên 0914.508.556
Phòng Công chức, viên chức
Nguyễn Trọng Tâm Trưởng phòng 0905.012.501
Võ Trường Giang Phó phòng 01677.589.898
Đặng Trần Minh Nghĩa Chuyên viên 0987.136.292
Trần Trung Hiếu Chuyên viên 0979.512.259
Trần Lý Gô Chuyên viên 0914.099.525
Phạm Thị Vân Chuyên viên 0964.777.761
Phòng Tổ chức bộ máy và Cải cách hành chính
Nguyễn Thị Thanh Bình Trưởng phòng 0962.905.577
Hà Xuân Nguyên Phó phòng 0938.970.036
Nguyễn Văn Tiến Chuyên viên 01689.987.713
Bùi Thị Thúy Nga Phó phòng 0935.077.386
Phạm Khắc Điệp Chuyên viên 01673.671.143
Lê Thị Thu Hà Chuyên viên 01686.826.787
Nguyễn Ngọc Nghĩa Chuyên viên 0972.838.131
Phòng Xây dựng chính quyền và Công tác thanh niên
Hoàng Ngọc Trường Trưởng phòng 0905.761.479
Lâm Quang Huy Phó phòng 0917.222.235
Bùi Thị Hoa Chuyên viên 0935.972.338
Nguyễn Thu Minh Chuyên viên
Phạm Hồng Tây Chuyên viên
Tin video
Thống kê truy cập
Hiện đang có 10627 người đang online Tổng 45.038.806 lượt truy cập