Chủ nhật, Ngày 16/05/2021 -

Danh bạ điện tử
Đơn vị
Chức vụ
Họ tên
Các phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc Sở Nội vụ
Địa chỉ liên hệ: số 240 - Bà Triệu - TP Kon Tum
-
Điện thoại 060.3867075
Họ tên Chức vụ Điện thoại Email
Lãnh đạo Sở
Nguyễn Văn Lân Giám đốc 0913486182 nvlan.snv@kontum.gov.vn
Lê Viết Nam Phó Giám đốc 0260 3916379 lvnam@kontum.gov.vn
Đoàn Văn Minh Phó Giám đốc 0905 037 779 doanvanminh-kontum@chinhphu.vn
Phòng Hành chính - Tổng hợp
Trần Ngọc Tuấn Chánh Thanh tra 0914060668 tranngoctuan-kontum@chinhphu.vn
Nguyễn Thị Thanh Hiền Phó phòng 0905355078
Nguyễn Văn Lâm Chuyên viên 0942.370.679
Trần Thị Lệ Huyền Chuyên viên 0987.727.299
Nguyễn Đức Phán Chuyên viên 0914.508.556
Hà Xuân Nguyên Phó phòng 0938.970.036
Phòng Công chức, viên chức
Lê Thị Huệ Phó phòng 0973.033.087
Nguyễn Trọng Tâm Trưởng phòng 0905.012.501
Võ Trường Giang Phó phòng 01677.589.898
Đặng Trần Minh Nghĩa Chuyên viên 0987.136.292
Trần Lý Gô Chuyên viên 0914.099.525
Phòng Xây dựng chính quyền và Tổ chức bộ máy
Hoàng Đình Phú Phó phòng 0905.222.779
Hoàng Ngọc Trường Trưởng phòng 0905.761.479
Lâm Quang Huy Phó phòng 0917.222.235
Bùi Thị Hoa Chuyên viên 0935.972.338
Nguyễn Thu Minh Chuyên viên
Phạm Hồng Tây Chuyên viên
Phạm Khắc Điệp Chuyên viên 01673.671.143
Nguyễn Ngọc Nghĩa Chuyên viên 0972.838.131
Phòng Thi đua - Khen thưởng
Trần Trung Hiếu Chuyên viên 0979.512.259
Nguyễn Văn Tuấn Trưởng phòng 0905162201
Trần Thị Hòa Bình Phó phòng
Phòng quản lý Văn thư - Lưu trữ
Bùi Thị Thúy Nga Phó phòng 0935.077.386
Đỗ Ngọc Lượng Trưởng phòng
Thanh tra Sở
Nguyễn Thị Thanh Bình Chánh Thanh tra 0962.905.577
Lê Thị Thu Hà Chuyên viên 01686.826.787
Ban Tôn giáo
Phạm Thị Vân Chuyên viên 0964.777.761
Vũ Quang Dũng Trưởng Ban 0987010982 vqdung.snv@kontum.gov.vn
Trương Thị Ngọc Anh Phó Trưởng Ban ttnanh.snv@kontum.gov.vn
Tin video
Thống kê truy cập
Hiện đang có 402 người đang online Tổng 45.120.969 lượt truy cập