Thứ 3, Ngày 03/10/2023 -

Năm 2022, Chỉ số Cải cách hành chính của Kon Tum tăng 4 bậc, Chỉ số Hài lòng về sự phục vụ hành chính tăng 2 bậc so với năm 2021
Ngày đăng: 22/04/2023  16:14 Lượt xem: 209
Mặc định Cỡ chữ
Sáng ngày 19 tháng 4 năm 2023, tại Hà Nội, Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ đã tổ chức Phiên họp thứ 4 và công bố Chỉ số Hài lòng về sự phục vụ hành chính (SIPAS) năm 2022, Chỉ số Cải cách hành chính (PARINDEX) năm 2022 của các bộ, cơ quan ngang bộ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Đây là năm thứ 11 liên tiếp, Bộ Nội vụ phối hợp với các bộ, ngành, địa phương và các cơ quan liên quan triển khai xác định, công bố Chỉ số PARINDEX của các bộ, các tỉnh, thành phố; là năm thứ 6 triển khai đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục của cơ quan hành chính tại tất cả 63 tỉnh, thành phố trên cả nước.

          Tham dự và chỉ đạo tại đầu cầu Trụ sở Chính phủ có Thủ tướng Phạm Minh Chính, Thủ tướng Chính phủ, Trưởng Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính của Chính phủ, ngoài ra còn có các thành viên Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ và lãnh đạo các cơ quan, đơn vị liên quan.

          Tại điểm cầu tỉnh Kon Tum có ông Lê Ngọc Tuấn, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo Cải cách hành chính của tỉnh, các thành viên Ban Chỉ đạo cải cách hành chính tỉnh và lãnh đạo các cơ quan, đơn vị cùng tham dự.


Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu chỉ đạo phiên họp


Quang cảnh phiên họp tại điểm cầu Kon Tum


Phát biểu thảo luận tại các điểm cầu

          Theo kết quả công bố tại phiên họp, Chỉ số Hài lòng về sự phục vụ hành chính (SIPAS) năm 2022, Kon Tum đạt 78,39, tăng 02 bậc so với năm 2021, xếp thứ 42/63 tỉnh, thành trong cả nước. Đối với Chỉ số cải cách hành chính (PAR INDEX) năm 2022, Kon Tum xếp thứ 55/63 với kết quả đạt 81,35, tăng 04 bậc so với năm 2021.

          PAR INDEX được xác định qua 8 lĩnh vực đánh giá gồm: Công tác chỉ đạo điều hành cải cách hành chính với 07 tiêu chí và 02 tiêu chí thành phần; cải cách thể chế với 04 tiêu chí và 08 tiêu chí thành phần; cải cách thủ tục hành chính với 05 tiêu chí và 19 tiêu chí thành phần; cải cách tổ chức bộ máy với 03 tiêu chí và 12 tiêu chí thành phần; cải cách chế độ công vụ với 07 tiêu chí và 16 tiêu chí thành phần; cải cách tài chính công với 3 tiêu chí và 14 tiêu chí thành phần; xây dựng và phát triển Chính quyền điện tử, Chính quyền số với 03 tiêu chí và 14 tiêu chí thành phần; tác động của cải cách hành chính đến người dân, tổ chức và các chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội của tỉnh với 05 tiêu chí và 08 tiêu chí thành phần.

          Thông qua Chỉ số cải cách hành chính, Chính phủ, các bộ, ngành và địa phương xác định được mục tiêu, định hướng, nội dung, nhiệm vụ và giải pháp cho cải cách hành chính nhà nước giai đoạn tiếp theo. Các bộ, ngành, địa phương luôn coi việc triển khai đo lường đánh giá Chỉ số cải cách hành chính là công cụ hữu ích trong công tác chỉ đạo, điều hành cải cách hành chính của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị. Cùng với đó, kết quả đánh giá giúp xác định rõ tồn tại, hạn chế, chỉ rõ trách nhiệm của tập thể và làm cơ sở quan trọng để đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của cá nhân trong thực thi công vụ và của tổ chức trong thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao. Không những vậy, Chỉ số cải cách hành chính cũng là công cụ có sự tác động nhất định, tạo ra những áp lực đối với các cơ quan quản lý để tạo ra sự thay đổi và cải cách.


Bảng xếp hạng chỉ số PARINDEX năm 2022 các tỉnh, thành phố


Mức độ hài lòng đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước năm 2022 của các tỉnh, thành phố

Hồng nhung
Tin video
Thống kê truy cập
Hiện đang có 861 người đang online Tổng 46.839.345 lượt truy cập