Thứ 3, Ngày 03/10/2023 -

Hưởng ứng “Tháng Hành động vì nạn nhân chất độc da cam”, “Tháng Nhân đạo” năm 2023
Ngày đăng: 23/05/2023  03:49 Lượt xem: 140
Mặc định Cỡ chữ

Ngày 08/5/2023, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Văn bản số 1306/UBND-KGVX về việc hưởng ứng, triển khai “Tháng Hành động vì nạn nhân chất độc da cam”, “Tháng Nhân đạo” năm 2023.

Theo đó, Ủy ban nhân dân tỉnh đề nghị Hội Chữ thập đỏ tỉnh và Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin tỉnh theo chức năng nhiệm vụ chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan triển khai thực hiện hiệu quả các nội dung hoạt động “Tháng Nhân đạo” và “Tháng Hành động vì nạn nhân chất độc da cam” năm 2023 theo hướng dẫn, chỉ đạo của Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam, Trung ương Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam và đề nghị của Ban Dân vận Tỉnh ủy đảm bảo kịp thời và phù hợp với điều kiện của địa phương. Báo cáo tình hình triển khai thực hiện về Trung ương Hội và Ủy ban nhân dân tỉnh theo quy định.

Đối với các Sở, ban, ngành, đơn vị, đoàn thể chính trị - xã hội và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, Ủy ban nhân dân tỉnh đề nghị tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quán triệt, thực hiện có hiệu quả các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về hoạt động chữ thập đỏ, hoạt động nhân đạo; về thảm họa da cam và việc chăm sóc, giúp đỡ nhạn nhân chất độc da cam/dioxin. Đồng thời nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước đối với việc giải quyết hậu quả chất độc hóa học do quân đội Mỹ sử dụng trong chiến tranh ở Việt Nam và các nội dung liên quan theo chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh tại Văn bản số 2053/UBND-KGVX ngày 30 tháng 6 năm 2022 về việc tăng cường công tác chăm sóc, giúp đỡ nạn nhân chất độc da cam/dioxin.

Bên cạnh đó, phát huy vai trò gương mẫu, tích cực của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động trong phong trào chữ thập đỏ, hoạt động nhân đạo; công tác chăm sóc, giúp đỡ nạn nhân chất độc da cam/dioxin ở địa phương, đơn vị; tích cực tham gia hưởng ứng cuộc vận động “Mỗi tổ chức, mỗi cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo”, “Người tốt việc thiện, chung sức xây dựng cộng đồng nhân ái”, phong trào “Hành động vì nạn nhân chất độc da cam”... qua đó nhân lên những tấm gương nhân đạo trong mỗi cơ quan, tổ chức, đơn vị; khơi dậy, lan tỏa tinh thần đoàn kết, tương thân, tương ái, trách nhiệm xã hội, trách nhiệm cộng đồng.

Ngoài ra, các Sở, ban, ngành, đơn vị, đoàn thể chính trị - xã hội và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố chủ động phối hợp với Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin, Hội Chữ thập đỏ các cấp tổ chức các hoạt động “Tháng Nhân đạo” và “Tháng Hành động vì nạn nhân chất độc da cam” năm 2023; đẩy mạnh công tác xã hội hóa, huy động nguồn  lực  để  thực  hiện  công  tác  chăm  sóc,  giúp  đỡ  nạn  nhân chất  độc  da cam/dioxin và hoạt động nhân đạo./.

Ngọc Nghĩa
Tin video
Thống kê truy cập
Hiện đang có 854 người đang online Tổng 46.839.341 lượt truy cập