Thứ 3, Ngày 03/10/2023 -

Thực hiện nghiêm các quy định của Đảng, pháp luật về xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức
Ngày đăng: 29/05/2023  08:06 Lượt xem: 228
Mặc định Cỡ chữ

Ngày 26/5/2023, Bộ Nội vụ có Văn bản số 2489/BNV-CCVC về việc thực hiện nghiêm các quy định của Đảng, pháp luật về xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức.

Theo đó, Bộ Nội vụ đã trình Thủ tướng Chính phủ xem xét,quyết định kỷ luật hành chính theo thẩm quyền đối với trường hợp có vi phạm đã bị xử lý kỷ luật đảng. Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện, một số đơn vị, địa phương thực hiện một số nội dung còn chậm.

Bộ Nội vụ đề nghị các Bộ, ngành, địa phương quán triệt và thực hiện đầy đủ, nghiêm túc các quy định của Đảng và của pháp luật về xử lý kỷ luật đối với các trường hợp có hành vi vi phạm, đặc biệt phải bảo đảm thời gian và thời hạn xử lý lỷ luật.

Trường hợp đã có quyết định xử lý kỷ luật đảng thì kịp thời ban hành quyết định xử lý kỷ luật hành chính theo thẩm quyền; nếuthuộc thẩm quyền xử lý kỷ luật của Thủ tướng Chính phủ thì trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày công bố quyết định xử lý kỷ luật đảng phải có văn bản đề nghị xử lý kỷ luật hành chính, trong đó đề xuất cụ thể hình thức kỷ luật, thời điểm xử lý kỷ luật và thời gian thi hành kỷ luật gửi Thủ tướng Chính phủ, đồng thời gửi Bộ Nội vụ để thẩm định, báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định./.

Ngọc Nghĩa
Tin video
Thống kê truy cập
Hiện đang có 1029 người đang online Tổng 46.839.499 lượt truy cập