Chủ nhật, Ngày 03/12/2023 -

Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2023 của ngành Nội vụ
Ngày đăng: 29/06/2023  19:51 Lượt xem: 343
Mặc định Cỡ chữ
Chiều ngày 28 tháng 6 năm 2023, Sở Nội vụ tổ chức Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2023 của ngành Nội vụ

Hội nghị được tổ chức trực tiếp kết hợp trực tuyến tại Phòng họp trực tuyến Trung tâm Dịch vụ hành chính - hội nghị tỉnh với 10 huyện, thành phố. Tại đầu cầu chính có đồng chí Nguyễn Văn Lân, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Nội vụ; cùng dự có các đồng chí là Lãnh đạo các sở, ngành liên quan, Trưởng các đơn vị thuộc, trực thuộc Sở Nội vụ; tại điểm cầu các địa phương có các Chủ tịch, Phó Chủ tịch, đại diện các phòng, ban thuộc UBND cấp huyện và Lãnh đạo, công chức Phòng Nội vụ của các huyện, thành phố.


Toàn cảnh Hội nghị tại đầu cầu trực tiếp

Trong 6 tháng đầu năm 2023, được sự quan tâm, chỉ đạo, hướng dẫn của Bộ Nội vụ, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, toàn ngành Nội vụ đã nêu cao tinh thần đoàn kết, khắc phục khó khăn hoàn thành các nhiệm vụ chính trị được giao, đã đổi mới phương hướng lãnh đạo, đề cao trách nhiệm người đứng đầu, cá thể hóa trách nhiệm cá nhân. Đã tham mưu trình UBND tỉnh ban hành một số văn bản về tổ chức bộ máy; về xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; Việc sắp xếp tổ chức bộ máy hành chính, cơ cấu lại đơn vị sự nghiệp công lập; thực hiện tinh giản biên chế gắn với cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; thực hiện phân cấp, phân quyền trong quản lý nhà nước gắn với tăng cường thanh tra, kiểm tra, kiểm soát đã có phần chuyển biến tích cực. Công tác quản lý đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức đã có đổi mới; tổ chức bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo, quản lý; tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính trong cơ quan nhà nước gắn với thực hiện văn hóa công vụ, Công tác xây dựng chính quyền địa phương được chú trọng. Công tác cải cách hành chính được triển khai đồng bộ gắn với tiến trình xây dựng chính quyền điện tử, chính quyền số. Công tác thi đua, khen thưởng tiếp tục được đổi mới, bảo đảm biểu dương khen thưởng kịp thời, đúng đối tượng. Công tác quản lý nhà nước về tôn giáo, tín ngưỡng được duy trì ổn định, tuân thủ pháp luật; chủ động nắm tình hình, hướng dẫn các tôn giáo hoạt động theo đúng định hướng, phương châm hành đạo và đồng hành cùng dân tộc. Công tác văn thư, lưu trữ từng bước đổi mới. Công tác quản lý hội, tổ chức phi chính phủ, công tác thanh niên, dân vận, thanh tra đạt được kết quả nổi bật, bảo đảm kỷ cương, kỷ luật.

Để tiếp tục tham mưu cho Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh về lĩnh vực Nội vụ, trong 6 tháng cuối năm 2023, ngành Nội vụ đã đề ra 08 nhóm nhiệm vụ trọng tâm cùng với 07 giải pháp chính nhằm triển khai hoàn thành tốt các nhiệm vụ đã đề ra.


Đồng chí Lê Viết Nam, Phó Giám đốc Sở thông qua báo cáo tóm tắt kết quả công tác 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2023 của ngành Nội vụ

Hội nghị cũng đã được nghe 05 tham luận của các đơn vị địa phương liên quan đến ngành Nội vụ, cụ thể: Trung tâm Hành chính công, Sở Y tế, Sở Giáo dục và Đào tạo, Uỷ ban nhân dân huyện Kon Rẫy, Uỷ ban nhân dân huyện Kon Plông.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Lân, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Nội vụ đã ghi nhận những nỗ lực, quyết tâm của tập thể cán bộ, công chức, viên chức trong toàn ngành Nội vụ để triển khai thực hiện hoàn thành tốt nhiệm vụ trong 6 tháng đầu năm 2023. Bên cạnh những mặt đạt được vẫn còn một số mặt tồn tại, hạn chế. 


Đồng chí Nguyễn Văn Lân, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Nội vụ phát biểu
tại Hội nghị

Đồng chí cũng đề nghị toàn thể công chức, người lao động ngành Nội vụ dựa trên những kết quả, thành tựu đã đạt được và những kinh nghiệm đã tích luỹ, rút ra được trong 6 tháng đầu năm; đồng thời căn cứ những nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2023 tiếp tục đoàn kết, phấn đấu với quyết tâm cao và chủ động, sáng tạo, nỗ lực phấn đấu hơn nữa để sáng suốt nắm bắt thời cơ, thuận lợi và vững vàng vượt qua mọi khó khăn, thách thức; hoàn thành thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra, góp phần xây dựng tỉnh nhà ngày càng phát triển./.

Hồng Nhung
Tin video
Thống kê truy cập
Hiện đang có 1207 người đang online Tổng 46.996.462 lượt truy cập