Thứ 5, Ngày 29/02/2024 -

Kiểm tra việc thực hiện công tác quản lý nhà nước về địa giới hành chính tại huyện Đăk Hà
Ngày đăng: 14/08/2023  23:19 Lượt xem: 151
Mặc định Cỡ chữ
Trong 02 ngày 09-10/8/2022, Đoàn Kiểm tra của Sở Nội vụ theo Kế hoạch số 10/KH-SNV do đồng chí Đoàn Văn Minh, Phó Giám đốc Sở Nội vụ làm Trưởng đoàn đã tiến hành kiểm tra việc thực hiện công tác quản lý nhà nước về địa giới hành chính tại huyện Đăk Hà. Về phía huyện Đăk Hà có các đồng chí: Nguyễn Thái Huy, Phó Trưởng phòng Nội vụ; Huỳnh Anh Khoa, Phó Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường; đại diện lãnh đạo Ủy ban nhân dân và công chức địa chính các xã thuộc huyện Đăk Hà.

Sáng ngày 09/8/2023, Đoàn tiến hành làm việc với Ủy ban nhân dân xã Đăk Hring về công tác quản lý nhà nước về địa giới hành chính trên địa bàn xã.


Đoàn Kiểm tra làm việc tại Hội trường UBND xã Đăk Hring, huyện Đăk Hà

Kết quả kiểm tra cho thấy công tác quản lý nhà nước về cột mốc địa giới hành chính trên địa bàn cơ bản đã được UBND xã Đăk Hring quan tâm, chỉ đạo thực hiện. Luôn phối hợp với các cơ quan có liên quan, xây dựng hồ sơ, bản đồ và cắm mốc phân định địa giới hành chính, làm cơ sở pháp lý thực hiện công tác quản lý nhà nước.

Sau buổi làm việc, Đoàn đã đi thực tế kiểm tra cột mốc địa giới hành chính trên địa bàn xã Đăk Hring. Ủy ban nhân dân xã Đăk Hring đã kiến nghị với Đoàn Kiểm tra các nội dung như: (1). Đề nghị cấp có thẩm quyền sớm hoàn thiện và bàn giao Bản đồ địa giới hành chính theo Quyết định số 513/QĐ-TTg ngày 02/5/2012 của Thủ tướng Chính phủ cho các địa phương quản lý và sử dụng; (2). Đề nghị cấp có thẩm quyền xem xét hướng dẫn các địa phương phối hợp triển khai thực hiện việc sửa chữa và làm lại các mốc nêu trên đảm bảo theo đúng quy định.


Đoàn đi kiểm tra thực tế khu vực cột mốc tại xã
Đăk Hring giáp với xã Đăk Mar, 
huyện Đăk Hà


Đoàn đi kiểm tra thực tế khu vực cột mốc tại xã
Đăk Hring, huyện Đăk Hà giáp với xã Diên Bình, huyện Đăk Tô

Tiếp theo chương trình, Đoàn đã tiến hành kiểm tra công tác quản lý nhà nước về địa giới hành chính và đi thực tế cột mốc các xã còn lại. Về cơ bản, các xã quan tâm, chỉ đạo thực hiện công tác quản lý nhà nước về địa giới hành chính. Làm tốt công tác phối hợp với các cơ quan có liên quan, xây dựng hồ sơ, bản đồ và cắm mốc phân định địa giới hành chính, làm cơ sở pháp lý thực hiện công tác quản lý nhà nước.

Đoàn Kiểm tra ghi nhận những kết quả đạt được của địa phương và ý kiến của địa phương để báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định đồng thời đề nghị UBND huyện Đăk Hà thực hiện các nội dung sau: (1). Tăng cường công tác kiểm tra, quản lý, sử dụng hồ sơ, bản đồ (theo hồ sơ 364) và mốc địa giới hành chính các cấp tại địa phương; thực hiện nghiêm túc chế độ thông tin, báo cáo lên cấp trên về tình hình quản lý địa giới hành chính do địa phương mình quản lý; (2). Người đứng đầu đơn vị phải nêu cao tinh thần trách nhiệm trong công tác chỉ đạo, kiểm tra, quản lý đối với đội ngũ cán bộ, công chức về tham mưu thực hiện nghiêm việc quản lý hồ sơ, bản đồ (theo hồ sơ 364), mốc địa giới hành chính các cấp; Tuyên truyền đến nhân dân nâng cao ý thức giữ gìn, bảo vệ các cột mốc địa giới hành chính trên từng đơn vị hành chính cấp xã./.

Hồng Tây
Tin video
Thống kê truy cập
Hiện đang có 646 người đang online Tổng 47.178.181 lượt truy cập