Thứ 5, Ngày 29/02/2024 -

Chỉ đạo đại hội Hội Luật gia tỉnh khóa V, nhiệm kỳ 2024-2029
Ngày đăng: 23/08/2023  12:49 Lượt xem: 65
Mặc định Cỡ chữ
​​​​​​​Ngày 22/8/2023, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Văn bản số 2733/UBND-NC về việc tổ chức Đại hội Hội Luật gia tỉnh khóa V, nhiệm kỳ 2024-2029.

Theo đó, thực hiện Công văn số 223-CV/ĐĐ ngày 19 tháng 7 năm 2023 của Đảng đoàn Hội Luật gia Việt Nam về việc phối hợp chỉ đạo Đại hội Hội Luật gia các cấp nhiệm kỳ 2024-2029 và Công văn số 4895-CV/VPTU ngày 27 tháng 7 năm 2023 của Văn phòng Tỉnh ủy về việc phối hợp chỉ đạo tổ chức Đại hội Hội Luật gia tỉnhỦy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các đơn vị: Sở Nội vụ; Sở Tư pháp; Sở Tài chính; Hội Luật gia tỉnh Kon Tum thực hiện các nội dung liên quan đến việc tổ chức Đại hội Hội Luật gia tỉnh khóa V, nhiệm kỳ 2024-2029. Cụ thể:

Đối với Hội Luật gia tỉnh Kon Tum thực hiện các nội dung: Hoàn chỉnh đầy đủ hồ sơ, thủ tục xin tổ chức Đại hội Hội Luật gia tỉnh khóa V, nhiệm kỳ 2024-2029 trình Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Sở Nội vụ) xem xét theo quy định. Việc xây dựng hồ sơ xin tổ chức Đại hội nhiệm kỳ phải bám sát theo các hướng dẫn của Hội Luật gia Việt Nam; các quy định của pháp luật hiện hành về hội và quy định về công tác cán bộ của tỉnh. Lấy ý kiến tham gia của Sở Tư pháp đối với báo cáo tổng kết nhiệm kỳ Hội Luật gia tỉnh khóa IV, nhiệm kỳ 2019-2024 trước khi Hội Luật gia tỉnh gửi hồ sơ xin tổ chức đại hội nhiệm kỳ về Sở Nội vụ. Phối hợp với Sở Tài chính lập dự toán kinh phí tổ chức Đại hội trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định. Trong quá trình chuẩn bị tổ chức Đại hội, nếu có khó khăn, vướng mắc, kịp thời báo cáo, đề xuất cấp có thẩm quyền (qua Sở Nội vụ) xem xét, giải quyết.

Đối với Sở Tư pháp, Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu đơn vị tham gia ý kiến đối với các dự thảo Báo cáo chính trị của Hội Luật gia tỉnh khóa IV, nhiệm kỳ 2019-2024. Đồng thời phối hợp với Sở Nội vụ trình xin ý kiến cấp có thẩm quyền về nhân sự tham gia Ban Chấp hành Hội Luật gia tỉnh khóa V, nhiệm kỳ 2024-2029.

Sở Tài chính tham mưu hỗ trợ kinh phí tổ chức Đại hội Hội Luật gia tỉnh khóa V, nhiệm kỳ 2024-2029 nhiệm kỳ đảm bảo quy định.

Về trách nhiệm của Sở Nội vụ: Hướng dẫn Hội Luật gia tỉnh về hồ sơ, thủ tục xin tổ chức Đại hội Hội Luật gia tỉnh khóa V, nhiệm kỳ 2024-2029 đảm bảo các quy định về hội và công tác cán bộ của tỉnh. Thẩm định hồ sơ, trình xin ý kiến cấp có thẩm quyền về nhân sự tham gia Ban Chấp hành Hội Luật gia tỉnh khóa V, nhiệm kỳ 2024-2029; cho phép tổ chức Đại hội Hội Luật gia tỉnh khóa V, nhiệm kỳ 2024-2029 theo quy định./.

Ngọc Nghĩa
Tin video
Thống kê truy cập
Hiện đang có 640 người đang online Tổng 47.178.175 lượt truy cập