Thứ 5, Ngày 29/02/2024 -

Kiểm tra việc thực hiện công tác quản lý nhà nước về địa giới hành chính tại huyện Sa Thầy
Ngày đăng: 24/08/2023  12:54 Lượt xem: 164
Mặc định Cỡ chữ
​​​​​​​Trong 03 ngày, 21-23/8/2022, Đoàn Kiểm tra của Sở Nội vụ theo Kế hoạch số 10/KH-SNV do đồng chí Đoàn Văn Minh, Phó Giám đốc Sở Nội vụ làm Trưởng đoàn đã tiến hành kiểm tra việc thực hiện công tác quản lý nhà nước về địa giới hành chính tại huyện Sa Thầy. Tham gia Đoàn Kiểm tra có đại diện Sở Tài nguyên và Môi trường; lãnh đạo và chuyên viên Phòng Xây dựng chính quyền và Tổ chức bộ máy; lãnh đạo và chuyên viên Phòng Hành chính - Tổng hợp, Sở Nội vụ.

Về phía huyện Sa Thầy có ông Nguyễn Kim Thái, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Sa Thầy; bà Võ Thị Thùy Lương, Trưởng Phòng Nội vụ huyện Sa Thầy; ông Nguyễn Thắng Vũ, Phó trưởng Phòng Tài nguyên và môi trường huyện Sa Thầy.

Đoàn Kiểm tra đã tiến hành kiểm tra các nội dung: công tác lãnh đạo, chỉ đạo của địa phương về tình hình quản lý nhà nước về hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính (theo hồ sơ 364); việc giải quyết các tranh chấp đất đai liên quan đến đường hành chính các cấp (nếu có); hiện trạng quản lý mốc địa giới đơn vị hành chính các cấp trên địa bàn huyện trên cơ sở triển khai thực hiện Dự án 513 hoàn thiện, hiện đại hóa hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính và xây dựng cơ sở dữ liệu về địa giới hành chính tỉnh Kon Tum.

Một số hình ảnh đi kiểm tra thực tế địa giới hành chính tại các xã trên địa bàn huyện Sa Thầy

Đoàn kiểm tra đã phối hợp cùng với các cơ quan chuyên môn của huyện tiến hành kiểm tra tại các xã, thị trấn. Qua kiểm tra, công tác quản lý địa giới hành chính các cấp trên địa bàn huyện đã nhận được sự quan tâm lãnh đạo của Ủy ban nhân dân huyện, xã nên đã gặp nhiều thuận lợi trong công tác quản lý. Cơ bản hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính (theo hồ sơ 364) cấp huyện, cấp xã được bảo quản cẩn thận. Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn đã làm tốt công tác tuyên truyền nên các cột mốc cơ bản được bảo vệ tốt. Tuy nhiên, công tác quản lý địa giới hành chính vẫn còn một số hạn chế, tại thời điểm kiểm tra một số xã chưa cung cấp hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính do địa phương mình quản lý.

Huyện Sa Thầy cũng đã kiến nghị với Đoàn Kiểm tra các nội dung: (1) Đề nghị cấp có thẩm quyền sớm hoàn thiện và bàn giao Bản đồ địa giới hành chính theo Quyết định số 513/QĐ-TTg ngày 02/5/2012 của Thủ tướng Chính phủ cho các địa phương quản lý và sử dụng; (2) Các cấp, các ngành quan tâm, bố trí nguồn kinh phí trong việc thực hiện đo đạc, cắm mốc, xác định địa giới hành chính; (3) Thường xuyên tổ chức tập huấn công tác quản lý địa giới hành chính cho cán bộ, công chức thực hiện nhiệm vụ quản lý địa giới hành chính cấp huyện, cấp xã, cấp thôn.

Đoàn Kiểm tra ghi nhận ý kiến của địa phương để báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định và đề nghị huyện Sa Thầy thực hiện các nội dung: (1) Tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền, kiểm tra, quản lý, sử dụng hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính (theo hồ sơ 364) và đối với các xã mất hồ sơ đề nghị liên hệ với cấp trên đề được photo đưa về xã làm căn cứ thực hiện nhiệm vụ; (2) Chỉ đạo thực hiện nghiêm về công tác bàn giao hồ sơ, bản đồ, mốc địa giới hành chính tại các địa phương khi có sự thay đổi về nhân sự; (3) Giao Phòng Nội vụ chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan thực hiện việc giám sát đơn vị doanh nghiệp khắc phục mốc bị mất; đồng thời, tổ chức kiểm tra toàn diện về mốc địa giới hành chính các cấp tại địa phương; (4) Quan tâm đến kế hoạch giao nguồn ngân sách hằng năm ngắn với kinh phí để thực hiện công tác quản lý nhà nước về địa giới hành chính./.

Hồng Tây
Tin video
Thống kê truy cập
Hiện đang có 408 người đang online Tổng 47.177.967 lượt truy cập